Poslednje osvežavanje baze podataka: 26.05.2020 11:56


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ФАБРИКА ПАПИРА И АМБАЛАЖЕ ЛЕПЕНКА
Mesto: Нови Кнежевац
Datum objave oglasa: 11.03.2020
Datum prodaje: 14.04.2020
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 650.252.855,57
Status prodaje: Završena
Tekst oglasaInformacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Predmet prodaje je stečajni dužnik DOO FABRIKA PAPIRA I AMBALAŽE ,,LEPENKA,, u stečaju Novi Kneževac kao pravno lice sa najznačajnijom imovinom koju čine:1.Nepokretnosti -Fabrički kompleks (parcele br. 220/1-4 i 220/6-9 +objekti na parcelama); -Građevinske parcele br. 189, 192, 213, 215, 221/1, 229, 236/2, 3007 i 3010 KO Novi Knećževac; - Građevinska parcela br. 217 KO Novi Kneževac i objekti izgrađeni na njoj; -Ukupno zemljište na potesu Bankin rit i Ribnjak. 2.Oprema (papir mašina sa: priprema mase, trostepeni cevni prečistač, merni ram, poluceluloza, horizontalni rezervoar za lužinu, građ. postolje za lužinu, priprema mase-sekun sloja; automatska kasirka korea; automatska lepilica korea; automatska ravna stanica korea; flekso sloter planet 260; kejsmejker planet 260f; rotaciona stanica; xeidelberg mašina gto; ofset mašina skuraj oliver i dr.). 3.Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica 4.Obrtna imovina (zalihe-materijal, rezervni delovi, alat i inventar, roba; kratkoročna potraživanja; avr). Javno otvaranje ponuda održaće se dana 14.04.2020. godine u 11:15 (15 minuta po isteku vremena za predaju ponuda) na adresi: DOO FABRIKA PAPIRA I AMBALAŽE ,,LEPENKA,, u stečaju Novi Kneževac, ul. Cara Dušana br. 45. u prisustvu Komisije formirane odlukom stečajnog upravnika i uz prisustvo predstavnika svih ponuđača.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Dr Dragan Božić
Kontakt telefon: 065/9777-930
Kontakt e-mail:
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014