Poslednje osvežavanje baze podataka: 18.01.2020 07:36


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: 9.ОКТОБАР У СТЕЧАЈУ
Mesto: Српски Крстур
Datum objave oglasa: 18.01.2020
Datum prodaje: 18.02.2020
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 488.351,60

Tekst oglasaInformacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Предмет продаје : Непокретности које се налазе у Српском Крстуру, Николе Тесле бр. 25, објекти и земљиште постојећи на КП 367, врста права: својина, облик својине: друштвена, обим удела 1/1, уписани у Лист непокретности бр.171 КО Српски Крстур као: - помоћна зграда-пословни простор-пољопривредна апотека, број зграде 1, бр. етажа: Пр+0, објекат преузет из земљишне књиге, површине 224м2; - помоћна зграда, број зграде 3, бр. етажа: Пр+0, објекат преузет из земљишне књиге, површине површине 324 м2; - помоћна зграда, број зграде 4, бр. етажа: Пр+0, објекат преузет из земљишне књиге, површине површине 290 м2; - помоћна зграда, број зграде 5, бр. етажа: Пр+0, објекат преузет из земљишне књиге, површине 273 м2, са правним статусом објекта - објекат преузет из земљишне књиге; - грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, КП 367 КО Српски Крстур, укупне површине 5415м2 и то: земљиште под зградом-објектом - површине 224 м2, земљиште под зградом-објектом - површине 324 м2, земљиште под зградом-објектом - површине 290 м2, земљиште под зградом-објектом - површине 273 м2, земљиште остало вештачки створено-непл. површине 4304 м2. Јавно надметање биће одржано дана 18.02.2020. године у 11:00 часова, на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Подручна јединица за стечај Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 10, V спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00-10:50 часова на истој адреси.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: повереник Драгица Арсић
Kontakt telefon: 069/5602025
Kontakt e-mail:
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014