Poslednje osvežavanje baze podataka: 06.06.2020 08:09
Thursday,12.07.18 IMG_20180525_102502_4109346

Materijal sa radionica „Izmene i dopune Zakona o stečaju“, Beograd, 25. maj, 01. jun, 08 jun i 15. jun 2018. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Privredne komore Srbije, na dane 25. maja, 01. juna, 08. juna i 15. juna 2018. godine u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, sa početkom u 10 časova održane su radionice pod nazivom ,,Izmene i dopune Zakona o stečaju“.

Okuplјenim stečajnim upravnicima i drugim učesnicima se u uvodnoj reči obratio se Duško Pantić, direktor  Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.
Okuplјenima su svoje radove predstavile Jasminka Obućina, sudija i predsednik Privrednog apelacionog suda, i Duška Ilić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Zakon o stečaju je osnovni zakon koji primenjujemo u svom radu. U decembru 2017. godine ovaj zakon je pretrpeo izmene i dopune koje su značajne u više pravaca, a pre svega u pogledu promene položaja razlučnih poverilaca, ali i postupka prodaje i u drugim segmentima.

S obzirom na iskazano izuzetno interesovanje, Agencija je uložila napor da izršene izmene i dopune u što skorijem roku i na što praktičniji način putem radionice približi stečajnim upravnicima a u svrhu lakše implemetnacije izmena u praksi.

Predavači su se potrudili da stečajnim upravnicima približe novele Zakona kao i da odgvore na druga pitanja sa kojima se stečajni upravnici sreću u stečajnim postupcima.

Seminaru je prisustvovalo 105 učesnika. Analizom evaluacionih obrazaca utvrđeno je da su prisutni ovaj seminar ocenili prosečnom ocenom 4,8.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


Predavači:

JAsminka Obućina, sudija i predsednik Privrednog apelacionog suda

Duška Ilić, sudija Privrednog apelacionog suda


Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014