.


Основне информације

Пуно име: ENERGOKARBON доо Параћин
Суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број судског решења: 2. Ст. 5/2024
Датум отварања: 13.02.2024
Делатност: Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
Матични број: 20882646
Статус стечајног поступка: У току

Информације о компанији у стечају:

Општина: Параћин
Адреса: 27. марта 111
Град: Параћин
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 107847863

Информације о судијама

Стечајни судија: Бранислав Јововић

Менаџмент

Стечајни управник: Станислав Здравковић

Квартални извештаји (0) »


Продаје (0) »


Списак имовине (0) »


Документа (1) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik