.


Огласи – Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 132. став 7. Закона о стечају, на свом порталу објављује огласе за продају имовине стечајних дужника које достављају стечајни управници електронским путем. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:
Од: До:

Број резултата претраге: 4.046


Датум продаје: 18.05.2015Датум објаве: 14.04.2015

ЗАДРУГАР Чачак

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Чачак
Почетна цена: 54.858.833,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 18.05.2015Датум објаве: 09.04.2015

ТРАНСПЕТРОЛ

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Сечањ
Почетна цена: 134.663.022,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 18.05.2015Датум објаве: 17.04.2015

ЦЕНТРАЛ

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Београд-Земун
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 15.05.2015Датум објаве: 09.04.2015

VELEFARM-INVEST

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Београд
Почетна цена: 2.662.301,20
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 15.05.2015Датум објаве: 01.04.2015

ЛАГАДО - СТЕЧАЈНА МАСА

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Бујановац
Почетна цена: 75.094.458,63
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 14.05.2015Датум објаве: 06.04.2015

ВЕТФАРМ

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Нови Београд
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 14.05.2015Датум објаве: 09.04.2015

УНИВЕРЗАЛ-ХОЛДИНГ

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Београд
Почетна цена: 20.297.146,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 14.05.2015Датум објаве: 14.04.2015

КОДЕКС

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Краљево
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 13.05.2015Датум објаве: 09.04.2015

LUTTON

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Београд-Вождовац
Почетна цена: 360.271.450,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014