.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: БЛОК СИГНАЛ
Место: Ниш
Датум објаве огласа: 05.03.2015
Датум продаје: 13.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

1. ПАКЕТ - Залихе стеч.дужника и то (точак контејнера са и без кочнице, делови контејнера, вијчана роба, лимови и челици, опруге, готови производи и др. 13 група залика , детаљно спецификација у продајном документу) 2. ПАКЕТ - Канта за смеће поцинкована 80Л, 82 комада 3. ПАКЕТ - Камион RENAULT PREMIUM 420 CDI, 2004.г. са приколицом JUMBO, 2000.г. нерегистрован 4. ПАКЕТ - RENAULT KNAGOO 1,5 DCI, 2003 g. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 13.04.2015. год. у 14:00 часова на адреси Привредни суд Ниш, Светосавска 7а, судница бр.3.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Драган Милошевић
Телефон: 069/ 5573 021
Е-маил: stecajnimilosevic@yahoo.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014