.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ТЕХНОУНИОН
Место: Гаџин Хан
Датум објаве огласа: 18.02.2015
Датум продаје: 26.03.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 1.714.598,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

1. Грађевински објекат у Гаџином Хану у улици Вука Караџића број 48, који је у лист непокретности бр. 1 КО Гаџин Хан уписан као Зграда бр. 1 - Остале зграде, површине у основи 197m² (спратност Пр.), постојећа на КП бр. 3824/1 КО Гаџин Хан. 2. Опрема и инвентар, по спецификацији. Јавно надметање одржаће се дана 26.03.2015 године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију РС, Теразије бр. 23, Београд, III спрат (сала „Симпо“).

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Братислав Рајковић
Телефон: 063/456-438
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik