.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: SUDEX
Место: Жагубица
Датум објаве огласа: 22.09.2023
Датум продаје: 20.10.2023
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 6.600.319,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредни суд у Пожаревцу, број предмета 4. Ст. 4/2022 од 17.05.2022. године, а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 44/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног ("Сл. гласник РС", број 62/2018) , стечајни управник стечајног дужника PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SUDEX DOO ŽAGUBICA из Жагубице, ул. Хомољска бб ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Аца Митић, стечајни управник
Телефон: 063/81-47-455
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014