Последње освежавање базе података: 25.02.2020 05:30


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 11.321


Датум отварања: 29.01.2020,Име компаније: ADRIACOOP а.д. у стечају

Продаја правног лица

Опис: Продаја правног лица

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 413.699.616,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.01.2020,Име компаније: HOME-AMBIJENTA

Друго јавно надметање

Опис: Друго јавно надметање ће се одржати дана 24.01.2020. године

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 41.370.198,20 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.01.2020,Име компаније: HEMIJA-BRIXOL

1.продаја

Опис: Продаја покретне имовине методом непосредне погодбе.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 1.036.651,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.01.2020,Име компаније: ДРВОПРОМЕТ

Прва продаја имовине подељене у целине

Опис: Прва продаја дела имовине подељене у две имовинске целине по локацијама. Локација Накривањ и Стењевац се оглашавају, док се трећа имовинска целина на локацији у Лесковцу не продаје до завршетка поступка конверзије земљишта у право својине.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 380.078.157,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.01.2020,Име компаније: НИКРООПРЕМА

Продаја стечајног дужника као правног лица

Опис: На основу решења Привредног суда у Крагујевцу Ст. бр. 53/2010 од 10.09.2010. године, а у складу са чланoвима 131. 132. 133. 135 и 136 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), као и на основу сагласности одбора поверилаца од 30.09.2019. године, стечајни управник стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу процесне опреме "NICROOPREMA“" Параћин у стечају, ул. Видовданска бр. 2 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 52.393.822,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 22.01.2020,Име компаније: ТОПЛИЦА ДРВО доо

Друго јавно надметање

Опис: Друго јавно надметање за две целине - удео у ТОПЛИЦАЛИНЕ доо (100% удела) и непокретна имовина на локацији Влахиња.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 63.283.377,42 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 20.01.2020,Име компаније: ДП УТВА - РАДНИК Панчево- у стечају

ПРЕНОС ИМОВИНЕ ПОВЕРОЦИМА

Опис: ПРЕНОС ИМОВИНЕ ПОВЕРОЦИМА ПО РЕШЕЊУ

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 23.673.344,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014