Last database update: 29.11.2018 - 10:18


Sales

From: To:

Number of search results: 10,365


Opening date: 25.12.2018,Company name: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE

Моторна возила Фиат 500Л

Description: Пет моторних возила марке Фиат 500Л који су нерегистровани и нису у употреби од 16.06.2017. године.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 3,870,000.00 RSD

Read more
Opening date: 20.12.2018,Company name: БЕРКО

Продаја залиха

Description: Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 15,670,000.00 RSD

Read more
Opening date: 12.12.2018,Company name: ИРИС

6(шеста) продаја стечајног дужника као правног лица

Description: Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице . Најзначајнију имовину стечајног дужника чине производно – пословни комплекс (објекти, залихе и опрема) на локацији у улици Валтерова број 106 и продајно – магацински и стамбени простор на локацији у улици Санџачких бригада број 3, обе локације у Пријепољу, детаљно описано у продајној документацији. Почетна цена: 301.985.814,00динара Новчани износ за учешће у поступку продаје: 15.099.290,00 динара

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 301,985,814.00 RSD

Read more
Opening date: 07.12.2018,Company name: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО

Јавно надметање 4

Description: Четврто надметање

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 127,319,899.00 RSD

Read more
Opening date: 05.12.2018,Company name: ФАРБАРА

Прво јавно надметање

Description: Продаја непокретне и покретне (канцеларијска опрема) имовине стечајног дужника.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 30,797,200.68 RSD

Read more
Opening date: 30.11.2018,Company name: ФОНДАЦИЈА МОЗАИК

Продаја имовине стечајног дужника прво ЈН

Description: Стечајни управник је одлучио уз договор са члановима одбора поверилаца да се покретна имовине стечајног дужника изложи продаји путем јавног надметања у три целине.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 3,014,100.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014