Last database update: 20.11.2017 - 12:18


Sales

From: To:

Number of search results: 9,403


Opening date: 12.12.2017,Company name: MERKUR-INTERNATIONAL

Прво јавно надметање

Description: Јавно надметање за продају непокретне имовине - пословног простора на локацији Нови Беград, Партизанске авијације бр.4, 2. и 3. спрат.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 166,038,000.00 RSD

Read more
Opening date: 07.12.2017,Company name: ЈУГО-ХЕМ

Прво јавно надметање

Description: Продаја у 3 имовинске целине: Прва имовинска целина: имовина у улици Солуснских ратника 50, Лесковац. Хала, трафостаница, портирница, летњиковац и опрема. Друга имовинска целина: имовина у улици Народног фронта 73, Нови Сад. Пословни простор на другом спрату, гаража и опрема. Трећа имовинска целина: пољопривредно земљиште у Руском Крстуру.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 131,641,670.74 RSD

Read more
Opening date: 04.12.2017,Company name: ТЕРМОЕЛЕКТРО

Непокретна имовина - Ваљево, уб, Дивчибаре

Description: Продаја непокретне имовине стечајног дужника и то стамбено пословна зграда на територији града Ваљево, непокретности на територији општине Уб и зграда за коју није позната намена на Дивчибарама

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 170,839,080.84 RSD

Read more
Opening date: 28.11.2017,Company name: ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА

Друго јавно надметање

Description: Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 444,667,828.00 RSD

Read more
Opening date: 23.11.2017,Company name: ФИДЕЛИНКА

12. ПРОДАЈА

Description: Продаја јавним надметањем дела имовине стечајног дужника

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 2,518,400.00 RSD

Read more
Opening date: 21.11.2017,Company name: ХТП ФОНТАНА

Продаја непокретне и покретне имовине 21.11.2017

Description: Продаја 5 пакета и то: 1. Хотел Звезда 2, 2. Бели Извор са опремом, 3. Возила са опремом, 4. Вила Сан са опремом, 5. Хотел Слобода са опремом.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 227,508,679.00 RSD

Read more
Opening date: 15.11.2017,Company name: 011 НЕКРЕТНИНЕ

Непосредна погодба

Description: Продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз могућност побољшања

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 37,736,195.66 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014