Last database update: 23.02.2018 - 17:16


Sales

From: To:

Number of search results: 9,685


Opening date: 26.03.2018,Company name: COMMERCE SYSTEM

Продаја имовине стечајног дужника

Description: На захтев стечајног управника упућен одбору поверилаца дана 28.06.2017 годинеда се изјасни и да сагласност за продају стечајног дужника као правно лице, изјаснио се само један члан одбора и то Градско правобранилаштво које заступа Управу јавних прихода града Београда, који је дао своју сагласност, стечајни управник је става да одбор поверилаца не жели да да своју сагласност за овакав вид продаје, са тог разлога је стечајни управник одлучио да крене у појединачну продају делова имовине стечајног дужника.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 51,001,397.13 RSD

Read more
Opening date: 06.03.2018,Company name: ЈУГО-ХЕМ

Друго јавно надметање

Description: Друго јавно надметање дала имовине Целине 1 - Производног погона у Лесковцу у ул. Солунских Ратника 50

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 99,333,871.20 RSD

Read more
Opening date: 27.02.2018,Company name: ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА

Треће јавно надметање

Description: Продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 444,667,828.00 RSD

Read more
Opening date: 20.02.2018,Company name: КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА

продаја правног лице непосредном погодбом

Description: Одбор поверилаца је дао сагласност да се промени начин продаје и да се стечајни дужник прода као правно лице поступком непосредне погодбе уз прикупљање понуда.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 596,869,705.00 RSD

Read more
Opening date: 20.02.2018,Company name: ОПТИМУМ

Друга берзанска продаја акција Пешчаре

Description: Стечајни управник је налог за продају акција АД „Пешчара“ Суботица дао брокерској кући Тандем Финанциал ад Нови Сад дана 19.02.2018. Ради се о накнадно пронађеној имовини стечајног дужника - залоге које је имао код зајмодавца, Агенције за кризни менаџмент д.о.о. Нови Сад: 300 комада акција АД „Пешчара“ Суботица. На продају је понуђено свих 300 акција по цени од 1.000,00 дин. по акцији.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 300,000.00 RSD

Read more
Opening date: 20.02.2018,Company name: CODEX INTERNATIONAL

Продаја акција

Description: Продаја ванберзанских акција.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 9,380.00 RSD

Read more
Opening date: 19.02.2018,Company name: ЗОРКА - СТАНДАРД

Прво јавно надметање

Description: Продаја стечајног дужника као правно лице

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 55,696,971.10 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014