Last database update: 17.07.2019 04:54


Sales

From: To:

Number of search results: 10,937


Opening date: 25.07.2019,Company name: ТИТАН ГЕНЕРАЛ

Прво јавно надметање

Description: продаја имовине стечајног дужника

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 24,895,707.83 RSD

Read more
Opening date: 25.07.2019,Company name: КОМГРАП-ГРАДЊА

пословни простор - Шумадијски трг 6а

Description: пословни простор који се налази на другом спрату и делу трећег спрата пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг бр. 6а, која имовина је накнадно пронађене имовина стечајног дужника по правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Београду П бр. 1228/2016 од 06.10.2016.године.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 101,412,495.10 RSD

Read more
Opening date: 16.07.2019,Company name: VRC LAND

2. ПРОДАЈА

Description: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 105,381,416.75 RSD

Read more
Opening date: 08.07.2019,Company name: W.E.G. TEHNOLOGY

Непосредна погодба

Description: Продаја покретне и непокретне имовине у Нишу методом непосредне погодбе.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 6,150,000.00 RSD

Read more
Opening date: 03.07.2019,Company name: ЕИ ХОЛДИНГ

Непосредна погодба за продају кација стечајног дужника

Description: Дана 06.05.2019 године приспела је понуда за откуп пакета акција стечајног дужника ЕИ холдинг корпорација које исти има у ПД Рекреатура у то 101.524 акција које чине 1,957% од укупног броја акција по понуђеној цени од 121,00 динара по акцији од старна понуђача Виле Олива Петровац, Црна Гора

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 23,678,244.54 RSD

Read more
Opening date: 01.07.2019,Company name: ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

Удео у DMLP Financial Solutions doo

Description: Продаја удела стечајног дужника у DMLP Financial Solutions doo

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 155,234,863.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014