Last database update: 13.11.2019 05:40


Sales

From: To:

Number of search results: 11,164


Opening date: 14.11.2019,Company name: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE

Diners Club International Montenegro 2

Description: Удео у привредном друштву "Diners Club Intenational Montenegro" доо Подгорица, Република Црна Гора

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 40,439,357.60 RSD

Read more
Opening date: 05.11.2019,Company name: DON TRADE COMPANY

Продаја непокретне имовине на локацији Голобок

Description: Продаје се пословна зграда за коју није утврђена делатност (земљиште под зградом-објектом) – хала - на адреси Потес Тигањевац, површине 3.005 м2, кат.пар. 2051/2, , земљиште – њива 4 класе, површине 6.111 м2 и њива 5 класе, површине 1.484 м2, кат.пар. 2051/2, а све уписано у лист непокретности број 1653 К.О. Голобок, а све заједно чини једну целину, путем јавног прикупљања понуда

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 22,364,883.18 RSD

Read more
Opening date: 29.10.2019,Company name: Стечајна маса ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД

Продаја покретне имовине

Description: Продаја покретне имовине јавним надметањем

Sale state: FINISHED
Estimated value: 480,785.09 RSD

Read more
Opening date: 28.10.2019,Company name: МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Продаја имовине стечајне масе

Description: Продаја имовине која је власништво стечајне масе стечајног дужника.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 136,859,371.74 RSD

Read more
Opening date: 25.10.2019,Company name: MEGA GROUP 013

1. Продаја имовине

Description: Продаје се целокупна покретна имовина као једна целина.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 19,350.00 RSD

Read more
Opening date: 23.10.2019,Company name: ЛИПА ДОО

Трећа продаја имовине

Description: Имовина се продаје груписана у две целине.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 9,227,850.50 RSD

Read more
Opening date: 21.10.2019,Company name: ФАБРИКА ПАПИРА И АМБАЛАЖЕ ЛЕПЕНКА

ПРОДАЈА ПРАВНОГ ЛИЦА

Description: ПРВА ПРОДАЈА

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 650,252,855.57 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014