Last database update: 06.06.2018 - 3:40


Sales

From: To:

Number of search results: 10,018


Opening date: 02.07.2018,Company name: КЛАНИЦА ПЛАНА ДОО

Треће јавно надметање

Description: Продаја покретне имовине стечајног дужника.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 5,435,825.00 RSD

Read more
Opening date: 26.06.2018,Company name: ИРИС

4(четврта) продаја стечајног дужника као правног лица

Description: Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Најзначајнију имовину стечајног дужника чине производно – пословни комплекс (објекти, залихе и опрема) на локацији у улици Валтерова број 106 и продајно – магацински и стамбени простор на локацији у улици Санџачких бригада број 3, обе локације у Пријепољу, детаљно описано у продајној документацији. Почетна цена: 301.985.814,00динара Депозит: 60.397.162,80 динара

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 301,985,814.00 RSD

Read more
Opening date: 14.06.2018,Company name: ГИК "БАНАТ"

Јавно надметање

Description: Продаја накнадно пронађене имовине методом јавног надметања.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 2,932,277.00 RSD

Read more
Opening date: 14.06.2018,Company name: НИП РАДНИЧКА ШТАМПА

Продаја 14.06.2018. год.

Description: Продаја непокретне имовине јавним надметањем. Предмет продаје део зграде број 1. постојеће на КП 2863 КО Стари град, Зграда друштвених организација и удружења грађана "Дом синдиката" кућни број 5. ул .Трг Николе Пашића Београд, са обимом удела стечајног дужника 500/16.500, и то пословног простора на петом спрату са улазом из Дечанске бр. 14, који се састоји од 13 канцеларија.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 108,740,857.68 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014