Last database update: 16.09.2019 10:37


Sales

From: To:

Number of search results: 11,002


Opening date: 03.09.2019,Company name: ТРГОПРОДУКТ- У СТЕЧАЈУ

Двадесета продаја дела имовине

Description: После неуспеле продаје јавним прикупљањем понуда одбор поверилаца је дозволио продају непосредном погодбом

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 1,300,000.00 RSD

Read more
Opening date: 03.09.2019,Company name: BEST MITIĆ TURIST EXPRES

Продаја покретне имовине

Description: На основу сагласности Одбора поверилаца од 29.07.2019. године за продају непокретне имовине (канцеларијси намештај и опрема) као један продајни пакет, стечајни управник је заказао продају за 03.09.2019. године.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 47,538.26 RSD

Read more
Opening date: 30.08.2019,Company name: MERIT SISTEM

Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем (други пут)

Description: Предмет продаје је имовина стечајног дужника коју чини сувласнички део непокретне имовине стечајног дужника: објекти, пут и бетонски плато на адреси Надежде Петровић бр. 23 у Суботици. Објекти су саграђени на парцели бр. 18983 и уписани у Лист непокретности бр. 5027 К.О. Нови Град. Покретну имовину чини канцеларијска опрема и др. незнатне вредности.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 19,907,895.23 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014