Last database update: 18.04.2019 - 09:00


Sales

From: To:

Number of search results: 10,637


Opening date: 25.04.2019,Company name: EUROFOIL

Продаја имовине

Description: Продаја имовине јавним надметањем

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 65,513,517.02 RSD

Read more
Opening date: 18.04.2019,Company name: VIP REAL ESTATE

Објекат бр.2 на парцели 3884/2 КО Лозница

Description: појединачном продајом започето је уновчење имовине стечајног дужника, као метод продаје изабрано је прикупљање понуда.предмет продаје је књижна својина.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 59,016,325.00 RSD

Read more
Opening date: 15.04.2019,Company name: СРБИЈАМОНТ - СТЕЧАЈНА МАСА

Непосредна погодба

Description: Непосредна погодба

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 2,880,000.00 RSD

Read more
Opening date: 10.04.2019,Company name: ФАБРИКА ПАПИРА И АМБАЛАЖЕ ЛЕПЕНКА

ЈАВНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

Description: ЈАВНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 8,991,546.70 RSD

Read more
Opening date: 08.04.2019,Company name: ППТ ИСХРАНА

Продаја ресторана Експрес, Клуб и ТМО

Description: Продаја дела непокретне имовине стечајног дужника и то: 1. Ресторан "Експрес" 2. Ресторан "Клуб" 3. Ресторан "ТМО"

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 64,245,156.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014