Last database update: 21.10.2018 - 10:34


Sales

From: To:

Number of search results: 10,294


Opening date: 09.11.2018,Company name: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. Шабац

Јавно надметање

Description: продаја имовине као целине

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 2,351,306.70 RSD

Read more
Opening date: 30.10.2018,Company name: СТАНДАРД

Пета продаја пословног простора - Целина 1

Description: Предмет продаје чини пословни простор стечајног дужника груписан у једну имовинску целину - Целина 1 а чине је: Зграда пословних услуга - УПРАВНА ЗГРАДА и помоћне зграде - ГАРАЖЕ.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 8,906,306.00 RSD

Read more
Opening date: 25.10.2018,Company name: KTR-ROLLING

Јавно надметање

Description: Продаја непокретне имовине -Локал стечајног дужника

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 10,292,800.00 RSD

Read more
Opening date: 22.10.2018,Company name: ЖИВКОВИЋ

Седмо јавно надметање

Description: Продаја јавним надметањем целокупне преостале имовине која је у поседу стечајног дужника

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 31,281,149.00 RSD

Read more
Opening date: 18.10.2018,Company name: W.E.G. TEHNOLOGY

Железник и Ниш

Description: Продаја покретне и непокретне имовине, пословни простор у Нишу и фабрика у Железнику.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 263,447,159.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014