Last database update: 16.09.2019 10:31


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,026


Opening date: 05.09.2019

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ SHAMAL ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: 2.Ст.26/2019, Bankruptcy trustee: Гордана Илић, Debtors municipality: Ивањица, Debtors address: Прилике бб, Debtors city: Ивањица, Debtors tax number: 102513858, Debtors registry code: 17467387, Status: Active
Read more
Opening date: 29.08.2019

ЈАКОСАТ д.о.о. Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.91/2019, Bankruptcy trustee: Ивица Августинов, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Сентандрејски Пут 24 а, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 109346310, Debtors registry code: 21165891, Status: Active
Read more
Opening date: 29.08.2019

БРАЋА ЈЕВИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ,УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ, ЧЕЛАРЕВО

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.70/2019, Bankruptcy trustee: Бранка Павлић, Debtors municipality: Бачка Паланка, Debtors address: Маршала Тита 69, Debtors city: Челарево, Debtors tax number: 101355405, Debtors registry code: 08269025, Status: Active
Read more
Opening date: 28.08.2019

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ FAUST-KOMERC БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 11.Ст.203/2019, Bankruptcy trustee: Мијо Станарчевић, Debtors municipality: Београд-Звездара, Debtors address: Бегејска 2 А, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 101782698, Debtors registry code: 06851827, Status: Active
Read more
Opening date: 23.08.2019

MEĆAVA KOP доо Ниш - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: 2.Ст-52/19, Bankruptcy trustee: Раица Милићевић, Debtors municipality: Ниш-Медиана, Debtors address: Генерала Боже Јанковића 21, Debtors city: Ниш, Debtors tax number: 109241746, Debtors registry code: 21147664, Status: Active
Read more
Opening date: 22.08.2019

EURO WOOD PELET ДОО Сјеница

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 1. Ст. 16/2019, Bankruptcy trustee: Мирко Петровић, Debtors municipality: Сјеница, Debtors address: Лењинова 2, Debtors city: Сјеница, Debtors tax number: 109616314, Debtors registry code: 21211273, Status: Active
Read more
Opening date: 21.08.2019

ПРОРЕНТ-ТЕХНИКА ДОО Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 84/2019, Bankruptcy trustee: Радмила Милетић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Телепска 7, локал 2, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 106866898, Debtors registry code: 20695471, Status: Active
Read more
Opening date: 20.08.2019

Предузеће за производњу промет и услуге ПЛАНИНКА ДОО, Лозница - у стечају

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: Ст.бр. 22/19, Bankruptcy trustee: Јасмина Марјановић, Debtors municipality: Лозница - град, Debtors address: Републике Српске бб, Debtors city: Лозница, Debtors tax number: 101195018, Debtors registry code: 06248217, Status: Active
Read more
Opening date: 13.08.2019

Услужно-трговинско и транспортно предузеће ДРУМ ДОО Суботица - у стечају

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 43/2019, Bankruptcy trustee: Рудолф Шарњаи, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Александрови Салаши 146, Debtors city: Суботица, Debtors tax number: 100849894, Debtors registry code: 08281866, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014