Last database update: 22.08.2017 - 22:21


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,079


Opening date: 21.07.2017

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ASSESS ДОО ВРАЊЕ

Court: Привредни суд у Лесковцу, Bankruptcy case number: 5.Ст.8/2017, Bankruptcy trustee: Драган Пешић, Debtors municipality: Врање - град, Debtors address: Партизанска 10, лок. А1, Debtors city: Врање, Debtors tax number: 105994898, Debtors registry code: 20509538, Status: Active
Read more
Opening date: 20.07.2017

Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину TOTAL ECO ДОО Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 39/2017, Bankruptcy trustee: Драгољуб Кнежевић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Масарикова 3, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 106156116, Debtors registry code: 20544643, Status: Active
Read more
Opening date: 18.07.2017

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДСД АГРАР ДОО БЕОГРАД-Звездара - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6.Ст.143/2017, Bankruptcy trustee: Ивана Матић, Debtors municipality: Београд-Звездара, Debtors address: Долачка 11, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 107706554, Debtors registry code: 20855991, Status: Active
Read more
Opening date: 13.07.2017

PTH UNITHERM ДОО Суботица

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 21/2017, Bankruptcy trustee: Драган Вигњевић, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Боре Станковића 7/21, Debtors city: Суботица, Debtors tax number: 106861553, Debtors registry code: 20694661, Status: Active
Read more
Opening date: 12.07.2017

АГРО ТАДИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6.Ст.111/2017, Bankruptcy trustee: Владимр Благојевић, Debtors municipality: Београд-Земун, Debtors address: Рајачићева 5, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 105092697, Debtors registry code: 20312823, Status: Active
Read more
Opening date: 11.07.2017

АГРАР ФМ ДОО за трговину и услуге Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 27/2017, Bankruptcy trustee: Драган Рађеновић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Трг Републике 15, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 103203209, Debtors registry code: 08805199, Status: Active
Read more
Opening date: 07.07.2017

Привредно друштво за производњу, промет и услуге BTD INVEST ДОО Београд

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10 Ст-34/2017, Bankruptcy trustee: Мира Ковачевић, Debtors municipality: Београд-Стари Град, Debtors address: Цара Душана 62-64, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 103235126, Debtors registry code: 17545973, Status: Active
Read more
Opening date: 07.07.2017

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ТЕХНОТРЕНД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: 4.Ст.23/2017, Bankruptcy trustee: Братислав Рајковић, Debtors municipality: Ниш-Медиана, Debtors address: Ивана Милутиновића 30, Debtors city: Ниш, Debtors tax number: 102199203, Debtors registry code: 17353403, Status: Active
Read more
Opening date: 06.07.2017

ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА PSM GROUP ДОО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 8.Ст-78/2017, Bankruptcy trustee: Драгослав Бакић, Debtors municipality: Београд-Вождовац, Debtors address: Кумодрашка 290, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 102458465, Debtors registry code: 17090739, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014