Last database update: 12.12.2017 - 16:24


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,204


Opening date: 17.11.2017

Друштво са ограниченом одговорношћу ПХЦ Ново Село - у стечају

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 1. Ст. 30/2017, Bankruptcy trustee: Хранислав Обрадовић, Debtors municipality: Врњачка Бања, Debtors address: Ново Село, Debtors city: Ново Село, Debtors tax number: 106784589, Debtors registry code: 20680229, Status: Active
Read more
Opening date: 16.11.2017

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и промет BEMIX DCA Стара Пазова - у стечају

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст. 20/2017, Bankruptcy trustee: Весна Вуковић, Debtors municipality: Стара Пазова, Debtors address: Светосавска 7, Debtors city: Стара Пазова, Debtors tax number: 108314715, Debtors registry code: 20974753, Status: Active
Read more
Opening date: 13.11.2017

Предузеће за производњу промет и услуге AVAX CORPORATION ДОО, Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 78/2017, Bankruptcy trustee: Ђорђе Остојић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Шекспирова 6, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 101703013, Debtors registry code: 08735760, Status: Active
Read more
Opening date: 10.11.2017

Привредно друштво за трговину и услуге КООПЕРАЦИЈА ДОО АЛЕКСА ШАНТИЋ - у стечају

Court: Привредни суд у Сомбору, Bankruptcy case number: Ст. 15/2017, Bankruptcy trustee: Рајо Ерић, Debtors municipality: Сомбор - град, Debtors address: Херцеговачка бб, Debtors city: Сомбор, Debtors tax number: 106189071, Debtors registry code: 20552018, Status: Active
Read more
Opening date: 10.11.2017

Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВУМИ Вршац

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 2. Ст.11/2017, Bankruptcy trustee: Светлана Пандуров, Debtors municipality: Вршац, Debtors address: Трг Константина Спајића 2/19, Debtors city: Вршац, Debtors tax number: 102672335, Debtors registry code: 08778400, Status: Active
Read more
Opening date: 09.11.2017

Друштво са ограниченом одговорношћу PHARMA-COMM Ново Село - у стечају

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 6. Ст. 31/2017, Bankruptcy trustee: Хранислав Обрадовић, Debtors municipality: Врњачка Бања, Debtors address: Мезграја бб, Debtors city: Ново Село, Debtors tax number: 101077352, Debtors registry code: 17039881, Status: Active
Read more
Opening date: 08.11.2017

ИНТЕРПЛАСТ ДОО предузеће за производњу, промет и услуге Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 74/2017, Bankruptcy trustee: Игор Секереш, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Приморска 82А, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 106007635, Debtors registry code: 20510501, Status: Active
Read more
Opening date: 07.11.2017

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МИОПРОМ, БЛЕНДИЈА - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Зајечару, Bankruptcy case number: 3.Ст.14/2017, Bankruptcy trustee: Дејан Ивашковић, Debtors municipality: Сокобања, Debtors address: Блендија бб, Debtors city: Блендија, Debtors tax number: 100692053, Debtors registry code: 06128343, Status: Active
Read more
Opening date: 03.11.2017

Земљорадничка задруга PIGFARM Банатска Суботица - у стечају

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 5. Ст. 12/2017, Bankruptcy trustee: Милорад Ћук, Debtors municipality: Бела Црква, Debtors address: Светосавска 9, Debtors city: Банатска Суботица, Debtors tax number: 104251630, Debtors registry code: 20128593, Status: Active
Read more
Opening date: 02.11.2017

АТП ПИОНИРШПЕД КД Ч. Гужвица, М. Бојовић, М. Босанчић, за послове превоза,шпедиције,трговине и туризма у домаћем и међународном промету Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 53/2017, Bankruptcy trustee: Дејан Томашевић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Марка Миљанова 17, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 100238838, Debtors registry code: 08177287, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014