Last database update: 17.07.2019 04:41


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,952


Opening date: 10.07.2019

АУТО ЦЕНТАР ШЕНК д.о.о. Сремска Каменица

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 67/2019, Bankruptcy trustee: Реља Грос, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Стевана Петровића Брила 27, Debtors city: Сремска Каменица, Debtors tax number: 108272497, Debtors registry code: 20965720, Status: Active
Read more
Opening date: 09.07.2019

Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање комуналних делатности промет и угоститељство УНИВЕРЗАЛ Гајдобра

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 66/2019, Bankruptcy trustee: Ивица Августинов, Debtors municipality: Бачка Паланка, Debtors address: Невесињска 7, Debtors city: Гајдобра, Debtors tax number: 100752014, Debtors registry code: 08681180, Status: Active
Read more
Opening date: 04.07.2019

ГРАНИЧАР КООПЕРАЦИЈА друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико и мало еxпорт-импорт Гаково - у стечају

Court: Привредни суд у Сомбору, Bankruptcy case number: Ст 1/2019, Bankruptcy trustee: Милутин Ивановић, Debtors municipality: Сомбор - град, Debtors address: Краља Петра I 75, Debtors city: Гаково, Debtors tax number: 107820233, Debtors registry code: 20877880, Status: Active
Read more
Opening date: 02.07.2019

NOVOCOM предузеће за производњу промет и услуге ДОО Ветерник

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 63/2019, Bankruptcy trustee: Јасмина Машуловић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Новосадски Пут 147, Debtors city: Ветерник, Debtors tax number: 100277393, Debtors registry code: 08186278, Status: Active
Read more
Opening date: 28.06.2019

БАНАТ МНС АГРО ДОО Зрењанин

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: Ст. 8/2019, Bankruptcy trustee: Јелица Вуколић, Debtors municipality: Зрењанин - град, Debtors address: Марка Орешковића 26, Debtors city: Зрењанин, Debtors tax number: 108985927, Debtors registry code: 21105988, Status: Active
Read more
Opening date: 27.06.2019

STANDARD AUTOMOTIVE PRODUCTS ДОО Београд - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: II Ст 98/19, Bankruptcy trustee: Ђорђе Зечевић, Debtors municipality: Београд-Нови Београд, Debtors address: Душана Вукасовића 27 I, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 108172375, Debtors registry code: 20945559, Status: Active
Read more
Opening date: 26.06.2019

DIREKT MARKETING SERVICE ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: II Ст 125/19, Bankruptcy trustee: Зоран Стешевић, Debtors municipality: Београд-Нови Београд, Debtors address: Јурија Гагарина 68, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 106243001, Debtors registry code: 20562242, Status: Active
Read more
Opening date: 26.06.2019

Предузеће за промет на велико и мало ГУМА ПРОМЕТ 2015 д.о.о. Крушевац

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 6. Ст. 10/2019, Bankruptcy trustee: Драгиша Ђорђевић, Debtors municipality: Крушевац - град, Debtors address: Предрага Станојевића 16, Debtors city: Крушевац, Debtors tax number: 108880809, Debtors registry code: 21086142, Status: Active
Read more
Opening date: 24.06.2019

Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО СРЕМ Сремска Митровица

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: СТ-16/2019, Bankruptcy trustee: Јадранка Јездић, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Стари Шор 37, Debtors city: Сремска Митровица, Debtors tax number: 101916773, Debtors registry code: 08026513, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014