Last database update: 19.02.2019 - 6:36


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,718


Opening date: 12.02.2019

ELEKTRO SISTEM M&G ДОО Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 140/2018, Bankruptcy trustee: Јадранко Протић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Мичуринова 32, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 107931601, Debtors registry code: 20899212, Status: Active
Read more
Opening date: 12.02.2019

MEDIA NS ДОО за туризам услуге и трговину, Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 144/2018, Bankruptcy trustee: Дејан Томашевић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Мренина 17, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 103382407, Debtors registry code: 08813701, Status: Active
Read more
Opening date: 12.02.2019

Привредно друштво са ограниченом одговорношћу ALEXA SOFA ДОО Пожаревац

Court: Привредни суд у Пожаревцу, Bankruptcy case number: Ст. 1/2019, Bankruptcy trustee: Верица Субашић, Debtors municipality: Пожаревац - град, Debtors address: Хајдук Вељкова бб, Debtors city: Пожаревац, Debtors tax number: 106895136, Debtors registry code: 20701552, Status: Active
Read more
Opening date: 06.02.2019

Јавно предузеће за стамбене услуге КОМФОР са потпуном одговорношћу Аранђеловац - у стечају

Court: Привредни суд у Крагујевцу, Bankruptcy case number: 2. Ст. 28/2018, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Аранђеловац, Debtors address: Књаза Милоша 73, Debtors city: Аранђеловац, Debtors tax number: 100997386, Debtors registry code: 07378971, Status: Active
Read more
Opening date: 05.02.2019

Предузеће за промет инжењеринг и консалтинг TRANŠPED LOGISTIC GROUP ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: Ст 226/18, Bankruptcy trustee: Младен Марић, Debtors municipality: Београд-Савски Венац, Debtors address: Бањички Венац 3, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 103003108, Debtors registry code: 17491768, Status: Active
Read more
Opening date: 31.01.2019

Друштво са ограниченом одговорношћу МИЛАН БАКИН Петловача

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: Ст.бр. 27/18, Bankruptcy trustee: Миодраг Ћосић, Debtors municipality: Шабац - град, Debtors address: Вука Караџића бб, Debtors city: Петловача, Debtors tax number: 108115608, Debtors registry code: 20934093, Status: Active
Read more
Opening date: 31.01.2019

ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Пожаревцу, Bankruptcy case number: 2.Ст.18/2018, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Смедерево - град, Debtors address: Излетничка 6, Debtors city: Смедерево, Debtors tax number: 103125366, Debtors registry code: 07342691, Status: Active
Read more
Opening date: 30.01.2019

VNS & CO. друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Стари Град) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: Ст 250/18, Bankruptcy trustee: Жарко Поповић, Debtors municipality: Београд-Стари Град, Debtors address: Симина 33, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 107779995, Debtors registry code: 20870699, Status: Active
Read more
Opening date: 29.01.2019

Друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину BWC-DUNAVPLAST ДОО, Челарево

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 141/2018, Bankruptcy trustee: Жељко Грлица, Debtors municipality: Бачка Паланка, Debtors address: Маршала Тита 45, Debtors city: Челарево, Debtors tax number: 105754910, Debtors registry code: 20435313, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014