Last database update: 23.02.2018 - 18:58


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,299


Opening date: 08.02.2018

FENIX-GRADNJA ДОО Руменка

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 101/2017, Bankruptcy trustee: Радмила Лукач, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Руменачки пут 5 Б , Debtors city: Руменка, Debtors tax number: 105626628, Debtors registry code: 20426837, Status: Active
Read more
Opening date: 07.02.2018

СОБОЉ ДОО за производњу, промет и услуге Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 1/2018, Bankruptcy trustee: Радмила Вучинић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Париске комуне 14, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 103872579, Debtors registry code: 20039957, Status: Active
Read more
Opening date: 06.02.2018

Привредно друштво за производњу хемикалија, хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана HEMIJA-BRIXOL друштво са ограниченом одговорношћу Вршац - у стечају

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 3. Ст. 1/2018, Bankruptcy trustee: Невена Стефановић, Debtors municipality: Вршац, Debtors address: Генерала Емануела Арсенијевића 24, Debtors city: Вршац, Debtors tax number: 103047970, Debtors registry code: 17510193, Status: Active
Read more
Opening date: 31.01.2018

Привредно друштво ИМИТЕКС ГРОУП ДОО Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 88/2017, Bankruptcy trustee: Дејан Томашевић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Темерински Пут 105, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 107420988, Debtors registry code: 20798831, Status: Active
Read more
Opening date: 29.01.2018

BARBE SEAFOOD ДОО Пожега - у стечају

Court: Привредни суд у Ужицу, Bankruptcy case number: 3. Ст. 27/2017, Bankruptcy trustee: Славица Дуњић, Debtors municipality: Пожега, Debtors address: Књаза Милоша бб, Debtors city: Пожега, Debtors tax number: 108430990, Debtors registry code: 20998008, Status: Active
Read more
Opening date: 26.01.2018

КОМПАНИЈА СЛОБОДА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЛОБОДА АПАРАТИ Чачак

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: 3. Ст. 26/2017, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Ратка Митровића бб, Debtors city: Чачак, Debtors tax number: 101115521, Debtors registry code: 07264933, Status: Active
Read more
Opening date: 25.01.2018

ДОО МНКОРОЛА за унутрашњу и спољну трговину и грађевинартсво, Зрењанин

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: 2. Ст. 1/2018, Bankruptcy trustee: Радован Савић, Debtors municipality: Зрењанин - град, Debtors address: Стевице Јовановића 33, Debtors city: Зрењанин, Debtors tax number: 104919808, Debtors registry code: 20269987, Status: Active
Read more
Opening date: 25.01.2018

БРКА 95 ДОО Београд-Гроцка - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10. Ст-218/2017, Bankruptcy trustee: Владимр Благојевић, Debtors municipality: Београд-Гроцка, Debtors address: Булевар Ослобођења 68, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 108329177, Debtors registry code: 20977418, Status: Active
Read more
Opening date: 24.01.2018

BRAVOCASA ДОО за извођење грађевинских радова и трговину роба на велико Ветерник

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 86/2017, Bankruptcy trustee: Јасмина Машуловић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Додолска 9, Debtors city: Ветерник, Debtors tax number: 100801734, Debtors registry code: 08699194, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014