Last database update: 17.10.2017 - 15:42


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 5,154


Opening date: 09.10.2017

УНИ ТРЕЈД СТИЛ ДОО УЖИЦЕ

Court: Привредни суд у Ужицу, Bankruptcy case number: 3.Ст.19/2017, Bankruptcy trustee: Славица Дуњић, Debtors municipality: Ужице - град, Debtors address: Краља Петра I 34, Debtors city: Ужице, Debtors tax number: 102089481, Debtors registry code: 17439707, Status: Active
Read more
Opening date: 06.10.2017

ХИТ-ПРОМЕТ ИЗОЛАЦИЈЕ ДОО за промет изолационим градјевинским материјалом Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 66/2017, Bankruptcy trustee: Радмила Милетић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Морнарска 7, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 106131764, Debtors registry code: 20540150, Status: Active
Read more
Opening date: 06.10.2017

ХИТ-ПРОМЕТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.65/2017, Bankruptcy trustee: Дејан Ерак, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Морнарска 7, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 100728707, Debtors registry code: 08620121, Status: Active
Read more
Opening date: 04.10.2017

ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.57/2016, Bankruptcy trustee: Александра Мишков, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Футошки Пут 8, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 102493643, Debtors registry code: 08024189, Status: Active
Read more
Opening date: 04.10.2017

Друштво за производњу, трговину и услуге MEDIA CLIPPING ДОО Београд

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 176/2017, Bankruptcy trustee: Ђорђе Зечевић, Debtors municipality: Београд-Стари Град, Debtors address: Деспота Стефана 53 а, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 103584928, Debtors registry code: 17587226, Status: Active
Read more
Opening date: 03.10.2017

TEST DRIVE ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, НОВИ САД - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.58/2017, Bankruptcy trustee: Радмила Вучинић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Народног Фронта 54, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 102909015, Debtors registry code: 08788405, Status: Active
Read more
Opening date: 02.10.2017

КУХИЊА ФАБРИКА ДОО НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.59/2017, Bankruptcy trustee: Зорица Батиница, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Светозара Милетића 53/2, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 108794443, Debtors registry code: 21068837, Status: Active
Read more
Opening date: 29.09.2017

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ BD AUTO ДОО, ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: Ст.17/17, Bankruptcy trustee: Зоран Аврамовић, Debtors municipality: Шабац - град, Debtors address: Проте Смиљанића 12, Debtors city: Шабац, Debtors tax number: 107046677, Debtors registry code: 20731583, Status: Active
Read more
Opening date: 29.09.2017

NIGHT LIFE ДОО ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 5.Ст.9/2017, Bankruptcy trustee: Милена Благојевић, Debtors municipality: Вршац, Debtors address: Хероја Пинкија 101, Debtors city: Вршац, Debtors tax number: 105467178, Debtors registry code: 20391278, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014