Last database update: 12.11.2019 09:21


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,117


Opening date: 31.10.2019

ДОО AGROCOM предузеће за производњу и прераду трговину на велико и мало експорт импорт, Доњи Таванкут

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 61/2019, Bankruptcy trustee: Радован Шиљеговић, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Матка Вуковића 13 б, Debtors city: Доњи Таванкут, Debtors tax number: 100852390, Debtors registry code: 08210250, Status: Active
Read more
Opening date: 30.10.2019

LOLLISTYLE друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге Нови Сад - у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 111/2019, Bankruptcy trustee: Драган Рађеновић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Јанка Буљика 19, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 105901236, Debtors registry code: 20487283, Status: Active
Read more
Opening date: 29.10.2019

Привредно друштво за хемијску и електрохемијску обраду метала и трговину АЛФИНА ДОО, Нова Пазова

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 2. Ст-22/2019, Bankruptcy trustee: Зоран Стојановић, Debtors municipality: Стара Пазова, Debtors address: Индустријска зона блок 25, Debtors city: Нова Пазова, Debtors tax number: 103821423, Debtors registry code: 20013494, Status: Active
Read more
Opening date: 29.10.2019

GOLDING PAK доо Београд - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: II Ст 217/19, Bankruptcy trustee: Рашко Госпић, Debtors municipality: Београд-Гроцка, Debtors address: Вишњићева 28, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 106978967, Debtors registry code: 20717351, Status: Active
Read more
Opening date: 28.10.2019

PACK PLAST PLUS д.о.о. Болеч

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 4. Ст. 219/2019, Bankruptcy trustee: Ђорђе Зечевић, Debtors municipality: Београд-Гроцка, Debtors address: Вишњићева 28, Debtors city: Болеч, Debtors tax number: 107854581, Debtors registry code: 20883863, Status: Active
Read more
Opening date: 28.10.2019

FERMESCOOP ДОО за производњу, трговину и услуге Петроварадин

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 112/2019, Bankruptcy trustee: Јасмина Машуловић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Патријарха Рајачића 26, Debtors city: Петроварадин, Debtors tax number: 100804347, Debtors registry code: 08274312, Status: Active
Read more
Opening date: 28.10.2019

Друштво са ограниченом одговорношћу ЕЛЕКТРОИНВЕСТ за производњу сервис и лабораторијско испитивање екс опреме Зрењанин - у стечају

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: Ст. 12/2019, Bankruptcy trustee: Василије Јовановић, Debtors municipality: Зрењанин - град, Debtors address: Коче Коларова 27, Debtors city: Зрењанин, Debtors tax number: 101164257, Debtors registry code: 08505438, Status: Active
Read more
Opening date: 24.10.2019

Акционарско друштво за трговину ТРГОПРОМЕТ Београд - у стечају

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 4. Ст. 6/2019, Bankruptcy trustee: Петар Вуловић, Debtors municipality: Београд-Стари Град, Debtors address: Косте Стојановића 1, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 101256017, Debtors registry code: 07153007, Status: Active
Read more
Opening date: 23.10.2019

ДОО за трговину млечним производима МАЛИ МЛЕЧНИ ДУЋАН Маглић

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 113/2019, Bankruptcy trustee: Радмила Лукач, Debtors municipality: Бачки Петровац, Debtors address: Ћирпанова 36, Debtors city: Маглић, Debtors tax number: 108363459, Debtors registry code: 20984198, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014