Последње освежавање базе података: 05.06.2020 04:08


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 11.499


Датум отварања: 15.05.2020,Име компаније: СТАКЛЕНА БАШТА КАЊИЖА

Продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом (шести пут)

Опис: * Непокретности на адреси Пут народних хероја 19, Кањижа - објекти који су изграђени на катастарској парцели бр. 4928/1 , 4929/1 и 4929/2, уписане у Лист непокретности бр. 889, К.О. Кањижа * Непокретности на потесу Велики пашњак, уписане у Лист непокретности бр. 5840, К.О. Кањижа * Покретна имовина: опрема и залихе

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 116.078.819,76 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 23.04.2020,Име компаније: НЕЦА-ТТПП

НП2

Опис: продаја непосредном погодбом НП2

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.669.999,99 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 21.04.2020,Име компаније: ЕЛИТШПЕД

Прво јавно надметање

Опис: Продаја дела покретне имовине стечајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.940.825,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 08.04.2020,Име компаније: ЛУКА ВИВА

Продаја непокретне имовине стечајног дужника Лука Вива доо

Опис: Непокретна имовина стечајног дужника која се продаје као три целине: Имовинска целина бр. 1: Тител, ул. Главна Имовинска целина бр. 2: Беочин, Индустријска Имовинска целина бр. 3: Черевић – потез Орашје

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 56.917.699,53 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014