Last database update: 02.07.2020 07:36


Sales

From: To:

Number of search results: 11,507


Opening date: 06.07.2020,Company name: ЕЛКА - ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА

Прва продаја ЈН

Description: Прва продаја ЈН

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 38,021,431.00 RSD

Read more
Opening date: 02.07.2020,Company name: РАДНИК БЕОГРАД

Продаја Правног лица

Description: Продаја правног лица јавним надметањем 02.07.2020. у 14часова.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 21,802,881.05 RSD

Read more
Opening date: 30.06.2020,Company name: ПАРК ИНВЕСТ ЈУГ

друго јавно надметање

Description: Друго јавно надметање за целину број три

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 136,084,543.53 RSD

Read more
Opening date: 23.06.2020,Company name: LEPENKA COMMERCE

Прво јавно надметање

Description: Продаја дела имовине стечајног дужника

Sale state: FINISHED
Estimated value: 1,230,250.00 RSD

Read more
Opening date: 15.05.2020,Company name: СТАКЛЕНА БАШТА КАЊИЖА

Продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом (шести пут)

Description: * Непокретности на адреси Пут народних хероја 19, Кањижа - објекти који су изграђени на катастарској парцели бр. 4928/1 , 4929/1 и 4929/2, уписане у Лист непокретности бр. 889, К.О. Кањижа * Непокретности на потесу Велики пашњак, уписане у Лист непокретности бр. 5840, К.О. Кањижа * Покретна имовина: опрема и залихе

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 116,078,819.76 RSD

Read more
Opening date: 23.04.2020,Company name: НЕЦА-ТТПП

НП2

Description: продаја непосредном погодбом НП2

Sale state: FINISHED
Estimated value: 2,669,999.99 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014