Last database update: 24.01.2020 03:37


Sales

From: To:

Number of search results: 11,201


Opening date: 23.12.2019,Company name: 9.ОКТОБАР У СТЕЧАЈУ

Јавно надметање (друго по реду за КП 367)

Description: Продаја преостале имовине стечајног дужника која је била предмет захтева за повраћај у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 2,441,758.00 RSD

Read more
Opening date: 16.12.2019,Company name: НАВИП

непосредна погодба WALC DOO

Description: продаја на основу Решења ПС у Београду о продаји кварљиве робе

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 91,000.00 RSD

Read more
Opening date: 09.12.2019,Company name: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА РАЧА

Јавно надматање 09.12.2019.

Description: Продаја стечајног дужника као правног лица.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 9,536,000.00 RSD

Read more
Opening date: 28.11.2019,Company name: НАВИП

непосредна погодба Walc doo

Description: продаја на основу Решења ПС у Београду о продаји кварљиве робе

Sale state: FINISHED
Estimated value: 13,200.00 RSD

Read more
Opening date: 27.11.2019,Company name: НАВИП

непосредна погодба Walc doo

Description: продаја на основу Решења ПС у Београду о продаји кварљиве робе

Sale state: FINISHED
Estimated value: 52,800.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014