Последње освежавање базе података: 02.07.2020 08:07


Стечајни управник

У складу са Законом о агенцији за лиценцирање стечајних управника (“Службени гласник РС” бр. 84/04, 104/09 и 89/15) и Правилником о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника (“Службени гласник РС” бр. 47/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника организује и спроводи стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника.


На основу члана 3. став 2. тачка 1. Закона о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС” бр. 84/04, 104/09 и 89/15) и члана 10. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС” бр. 47/10), а у складу са Одлуком директора Агенције за лиценцирање стечајних управника од 14.03.2016. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника oбавештава све заинтересоване кандидате,

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 биће одржан у Београду, дана 14.05.2016. године (субота)

Позивају се заинтересовани кандидати да Агенцији поднесу пријаве за полагање испита.

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника, образац пријаве за испит, као и правни извори релевантни за полагање стручног испита могу се наћи на сајту Агенције: www.alsu.gov.rs у делу: стечајни управник/стручни испит и у делу: документа

Кандидати су дужни да уз попуњен образац пријаве, Агенцији доставе следеће:

Број жиро рачуна Агенције за лиценцирање стечајних управника: 840-957627-96

Пријаве се подносе Агенцији за лиценцирање стечајних управника, са назнаком: „за полагање стручног испита “, Кнеза Михаила бр. 1-3, Београд, а од 01.04.2016. године на адресу Теразије 23, Београд.

Рок за подношење пријава је 29.04.2016. године.

Неблаговремено приспеле пријаве, неће се разматрати.

Кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за полагање испита.

НАПОМЕНА:

Како је Правилником o програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника предвиђено да је саставни део испита и област коришћења система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и да ће се у складу са тим, након положеног усменог дела испита, одржати и четвородневна обука за коришћење овог система, oбавештавају се кандидати да је неопходно да познају рад на рачунару, као предуслов за похађање ове обуке и коришћење система.

Детаљне информације у вези програма и начина полагања стручног испита, могу се добити и на емаил: brankica.nakic


ОГЛАС

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Правилник о начину и програму полагања стручног испита

Правни извори релевантни за полагање стручног испита

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014