Last database update: 23.08.2019 07:55


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,007


Opening date: 02.08.2019

BOLJATEX ДОО Стари Бановци

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 2. СТ-19/2019, Bankruptcy trustee: Миодраг Ковиљац, Debtors municipality: Стара Пазова, Debtors address: Предрага Вечеринца 2, Debtors city: Стари Бановци, Debtors tax number: 109896511, Debtors registry code: 21262854, Status: Active
Read more
Opening date: 02.08.2019

Привредно друштво за трговину на велико металима и металним рудама UNTERLAGER ДОО Сремска Митровица

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 2. СТ-20/2019, Bankruptcy trustee: Јадранка Јездић, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Марка Аурелија 11, Debtors city: Сремска Митровица, Debtors tax number: 107090494, Debtors registry code: 20739878, Status: Active
Read more
Opening date: 01.08.2019

Друштво за грађевинарство, трговину и услуге АТРИЈУМ ГРАДЊА ДОО, Нови Сад - у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 76/2019, Bankruptcy trustee: Јадранка Гулан, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Булевар Јаше Томића 25, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 103848933, Debtors registry code: 20035846, Status: Active
Read more
Opening date: 31.07.2019

ASTORION ДОО Ковиљ, Браће Вуков 31а

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 68/2019, Bankruptcy trustee: Ивица Августинов, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Браће Вуков 31а, Debtors city: Ковиљ, Debtors tax number: 107428010, Debtors registry code: 20800275, Status: Active
Read more
Opening date: 31.07.2019

DOWMOND FARMS ДОО Ноћај

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 2. СТ-18/2019, Bankruptcy trustee: Јадранка Јездић, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Луке Сретеновића 72, Debtors city: Ноћај, Debtors tax number: 106619247, Debtors registry code: 20645784, Status: Active
Read more
Opening date: 30.07.2019

МИГ 021 ТРАНС ДОО Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 73/2019, Bankruptcy trustee: Ђорђе Остојић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Јанка Чмелика 35, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 110354741, Debtors registry code: 21341819, Status: Active
Read more
Opening date: 30.07.2019

ДОО за производњу, унутрашњу и спољну трговину PROREX & PROMET, Миоковци - у стечају

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: 2. Ст. 16/2019, Bankruptcy trustee: Милена Мајсторовић, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Миоковци ББ, Debtors city: Миоковци, Debtors tax number: 106328933, Debtors registry code: 20578963, Status: Active
Read more
Opening date: 29.07.2019

Друштво за развој пројеката о некретнинама ONCE ДОО, Београд (Звездара)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 11 Ст 185/2019, Bankruptcy trustee: Мирко Боровчанин, Debtors municipality: Београд-Звездара, Debtors address: Димитрија Туцовића 74, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 104487430, Debtors registry code: 20171847, Status: Active
Read more
Opening date: 26.07.2019

SAS SYSTEM ДОО Кикинда - у стечају

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: Ст. 10/2019, Bankruptcy trustee: Милица Богуновић, Debtors municipality: Кикинда, Debtors address: Николе Француског 145, Debtors city: Кикинда, Debtors tax number: 105761193, Debtors registry code: 20454776, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014