Last database update: 17.02.2020 08:12


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,216


Opening date: 11.02.2020

SIRMIUM TRAVEL AGENCY ДОО Сремска Митровица

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст. 3/2020, Bankruptcy trustee: Зоран Стојановић, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Трг Николе Пашића Б, Debtors city: Сремска Митровица, Debtors tax number: 108933952, Debtors registry code: 21096059, Status: Active
Read more
Opening date: 07.02.2020

PASSAGE DINER доо Александровац

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 2. Ст. 2/2020, Bankruptcy trustee: Мирко Петровић, Debtors municipality: Александровац, Debtors address: Срећкова бб, Debtors city: Александровац, Debtors tax number: 109229707, Debtors registry code: 21145840, Status: Active
Read more
Opening date: 06.02.2020

ИНОМЕС ДОО Ниш, друштво за трговину на велико и мало увоз- извоз Ниш

Court: Привредни суд у Нишу, Bankruptcy case number: 10. Ст. бр. 3/2020, Bankruptcy trustee: Жаклина Петровић, Debtors municipality: Ниш-Пантелеј, Debtors address: Византијски булевар бб, Debtors city: Ниш, Debtors tax number: 104182431, Debtors registry code: 20103264, Status: Active
Read more
Opening date: 06.02.2020

Предузеће за друмски превоз терета NORD TRANS LOGISTIC ДОО Палић - у стечају

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 48/2019, Bankruptcy trustee: Бранка Ћопић, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Банатска 20, Debtors city: Палић, Debtors tax number: 104899618, Debtors registry code: 20260777, Status: Active
Read more
Opening date: 04.02.2020

ОСМИ АГРАР ДОО за услуге и трговину Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 71/2019, Bankruptcy trustee: Богдан Рајак, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Мичуринова 44, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 106994039, Debtors registry code: 20720158, Status: Active
Read more
Opening date: 04.02.2020

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге WICKER ДОО Београд (Вождовац) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 4. Ст. 184/2019, Bankruptcy trustee: Алекса Нађ, Debtors municipality: Београд-Вождовац, Debtors address: Браће Јерковић 117 Б, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 105813730, Debtors registry code: 20467690, Status: Active
Read more
Opening date: 30.01.2020

Друштво са ограниченом одговорношћу HOP-HOP NST CATERING Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 127/2019, Bankruptcy trustee: Радојица Џарић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Браће Рибникар 56, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 108113924, Debtors registry code: 20933771, Status: Active
Read more
Opening date: 30.01.2020

ГОРЧИН предузеће за трговину, производњу и услуге друштво са ограниченом одговорношћу Београд (Стари Град) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: II Ст 279/19, Bankruptcy trustee: Радосав Гојак, Debtors municipality: Београд-Стари Град, Debtors address: Светогорска 2 а, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 101954272, Debtors registry code: 17415280, Status: Active
Read more
Opening date: 30.01.2020

Друштво за трговину, производњу, транспорт и услуге MAMUTH ДОО Дебељача - у стечају

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 2. Ст. 11/2019, Bankruptcy trustee: Милорад Ћук, Debtors municipality: Ковачица, Debtors address: Петефи Шандора 13, Debtors city: Дебељача, Debtors tax number: 106158648, Debtors registry code: 20545267, Status: Active
Read more
Opening date: 29.01.2020

VEKIĆ CHOCOLATE ДОО предузеће за производњу кондиторских производа Темерин

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 51/2016, Bankruptcy trustee: Јадранко Протић, Debtors municipality: Темерин, Debtors address: Партизанска бб, Debtors city: Темерин, Debtors tax number: 101657416, Debtors registry code: 08651418, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014