Last database update: 06.06.2020 07:15


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,288


Opening date: 02.06.2020

МЕТАЛ СУПЕРМАРКЕТ д.о.о. Смедерево

Court: Привредни суд у Пожаревцу, Bankruptcy case number: 4. Ст. 5/2020, Bankruptcy trustee: Жељко Мијушковић, Debtors municipality: Смедерево - град, Debtors address: Његошева 2, Debtors city: Смедерево, Debtors tax number: 107675128, Debtors registry code: 20849398, Status: Active
Read more
Opening date: 27.05.2020

БУДУЋНОСТ акционарско друштво за грађевинарство Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 103/2019, Bankruptcy trustee: Драган Рађеновић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Привредникова 8А, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 100448041, Debtors registry code: 08115184, Status: Active
Read more
Opening date: 22.05.2020

ДОО за пројектовање, извођење и инжењеринг МОДУЛИНГ, Чачак - у стечају

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: 3. Ст. 6/2020, Bankruptcy trustee: Ацо Милошевић, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Светозара Марковића 16, Debtors city: Чачак, Debtors tax number: 100889996, Debtors registry code: 17384520, Status: Active
Read more
Opening date: 21.05.2020

ДОО РЕСТОРАН ПАДРИНО Нова Варош - у стечају

Court: Привредни суд у Ужицу, Bankruptcy case number: 2. Ст. 3/2020, Bankruptcy trustee: Радованка Спасојевић, Debtors municipality: Нова Варош, Debtors address: Негбина ББ, Debtors city: Нова Варош, Debtors tax number: 109003973, Debtors registry code: 21109665, Status: Active
Read more
Opening date: 18.05.2020

WEIBO-GROUP SRB d.o.o. Београд - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 3. Ст-32/2020, Bankruptcy trustee: Драги Стевановић, Debtors municipality: Београд-Нови Београд, Debtors address: Тошин Бунар 274 а, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 109151656, Debtors registry code: 21133329, Status: Active
Read more
Opening date: 05.05.2020

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БУКИ-БЕСТ ДОО ПАНЧЕВО

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 1.Ст.5/2020, Bankruptcy trustee: Милена Благојевић, Debtors municipality: Панчево - град, Debtors address: Шарпланинска 55/Ж, Debtors city: Панчево, Debtors tax number: 105987340, Debtors registry code: 20506687, Status: Active
Read more
Opening date: 21.04.2020

Акционарско друштво за производњу, трговину и услуге НОВИ ДОМ-ПРОМЕТ Панчево - у стечају

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 1. Ст. 4/2020, Bankruptcy trustee: Светлана Пандуров, Debtors municipality: Панчево - град, Debtors address: Светог Саве 23а, Debtors city: Панчево, Debtors tax number: 100988506, Debtors registry code: 08249156, Status: Active
Read more
Opening date: 20.03.2020

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ИНДУСТРИЈА ХРАНЕ ДУЊА ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10.Ст.23/2020, Bankruptcy trustee: Михајло Коруга, Debtors municipality: Београд-Нови Београд, Debtors address: Булевар Милутина Миланковића 1ц, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100001685, Debtors registry code: 17168169, Status: Active
Read more
Opening date: 20.03.2020

КОРНЕТ ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10.Ст.12/2020, Bankruptcy trustee: Жарко Поповић, Debtors municipality: Београд-Стари Град, Debtors address: Капетан-Мишина 8/3/10, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 104533753, Debtors registry code: 20175893, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014