Last database update: 21.01.2020 01:10


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,156


Opening date: 12.12.2019

PLIMA HOLDING ДОО, Крушевац - у стечају

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 4. Ст. 25/2019, Bankruptcy trustee: Драгиша Ђорђевић, Debtors municipality: Крушевац - град, Debtors address: Трг мира 28, Debtors city: Крушевац, Debtors tax number: 104911512, Debtors registry code: 20264489, Status: Active
Read more
Opening date: 11.12.2019

TRAVEL CLUB M ДОО предузеће за туризам, трговину и услуге Београд (Нови Београд)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 4. Ст. 272/2019, Bankruptcy trustee: Душан Ђукић, Debtors municipality: Београд-Нови Београд, Debtors address: Душана Вукасовића 44/20, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 105471553, Debtors registry code: 20393777, Status: Active
Read more
Opening date: 10.12.2019

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, САОБРАЋАЈ И ТРГОВИНУ ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: Ст.32/19, Bankruptcy trustee: Зоран Божић, Debtors municipality: Шабац - град, Debtors address: Београдски Пут ББ, Debtors city: Мишар, Debtors tax number: 100109401, Debtors registry code: 06347673, Status: Active
Read more
Opening date: 09.12.2019

GEWISS друштво са ограниченом одговорношћу Пожега

Court: Привредни суд у Ужицу, Bankruptcy case number: 4. Ст. 15/2019, Bankruptcy trustee: Слободан Јовановић, Debtors municipality: Пожега, Debtors address: Краља Александра 56, Debtors city: Пожега, Debtors tax number: 106774886, Debtors registry code: 20678305, Status: Active
Read more
Opening date: 28.11.2019

ЈУГОХЕМИЈА Ф.С.А.-ГРАФОПАК предузеће за производњу савитљиве амбалаже друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Земун) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10 Ст 258/2019, Bankruptcy trustee: Милутин Протић, Debtors municipality: Београд-Земун, Debtors address: Цара Душана 130, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 102801997, Debtors registry code: 17480758, Status: Active
Read more
Opening date: 28.11.2019

АЗОТАРА ДОО привредно друштво за производњу азотних и комплексних ђубрива, Суботица

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст. 17/2014, Bankruptcy trustee: Атила Хармат, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Биково 33, Debtors city: Суботица, Debtors tax number: 123456789, Debtors registry code: 08537399, Status: Active
Read more
Opening date: 26.11.2019

VBA HARMONIA ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6.Ст.242/2019, Bankruptcy trustee: Боро Ђенић, Debtors municipality: Београд-Врачар, Debtors address: Рудничка 14, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 110792073, Debtors registry code: 21387339, Status: Active
Read more
Opening date: 25.11.2019

ART DECOR-UNO ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ АПАТИН - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Court: Привредни суд у Сомбору, Bankruptcy case number: Ст.13/2019, Bankruptcy trustee: Предраг Ерић, Debtors municipality: Апатин, Debtors address: Трг ослобођења 9, Debtors city: Апатин, Debtors tax number: 105195324, Debtors registry code: 20335599, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014