Last database update: 30.09.2020 08:58


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,434


Opening date: 18.09.2020

Привредно друштво за трговину, туризам и услуге CAR - TOURISM ДОО, Смедерево - у стечају

Court: Привредни суд у Пожаревцу, Bankruptcy case number: Ст.бр. 1/2020, Bankruptcy trustee: Жељко Мијушковић, Debtors municipality: Смедерево - град, Debtors address: Ђуре Даничића 64, Debtors city: Смедерево, Debtors tax number: 104746589, Debtors registry code: 20216182, Status: Active
Read more
Opening date: 14.09.2020

HLACEUL друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину, Силбаш

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 113/2020, Bankruptcy trustee: Игор Секереш, Debtors municipality: Бачка Паланка, Debtors address: Петра Драпшина 119, Debtors city: Силбаш, Debtors tax number: 100496364, Debtors registry code: 08756210, Status: Active
Read more
Opening date: 09.09.2020

INFINITY BUS LLC ДОО Београд-Савски венац - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6 Ст 29/2020, Bankruptcy trustee: Жарко Поповић, Debtors municipality: Београд-Савски Венац, Debtors address: Личка 3, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 109237014, Debtors registry code: 21146935, Status: Active
Read more
Opening date: 09.09.2020

Друштво за промет и услуге РАДИЋ-ТРАНСПОРТ ДОО Параћин - у стечају

Court: Привредни суд у Крагујевцу, Bankruptcy case number: 1. Ст. 12/2020, Bankruptcy trustee: Снежана Димитријевић, Debtors municipality: Параћин, Debtors address: Јухурска 6, Debtors city: Параћин, Debtors tax number: 104077057, Debtors registry code: 20085312, Status: Active
Read more
Opening date: 09.09.2020

Фудбалски клуб "ЈАГОДИНА"

Court: Привредни суд у Крагујевцу, Bankruptcy case number: 1. Ст. 11/2020, Bankruptcy trustee: Слава Мирковић, Debtors municipality: Јагодина - град, Debtors address: Стевана Првовенчаног - градски стадион бб, Debtors city: Јагодина, Debtors tax number: 107458538, Debtors registry code: 28773692, Status: Active
Read more
Opening date: 08.09.2020

УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКО ДРУШТВО АВАЛА ДОО, КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Зрењанину, Bankruptcy case number: Ст.7/2020, Bankruptcy trustee: Драгана Галић, Debtors municipality: Кикинда, Debtors address: Трг Српских добровољаца 20, Debtors city: Кикинда, Debtors tax number: 100510566, Debtors registry code: 08173419, Status: Active
Read more
Opening date: 03.09.2020

SAM SAM TRAVEL 2016 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ Горњи Милановац

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: 3.Ст.13/2020, Bankruptcy trustee: Гордана Илић, Debtors municipality: Горњи Милановац, Debtors address: Насеље Ивице 42, Debtors city: Горњи Милановац, Debtors tax number: 109461351, Debtors registry code: 21186929, Status: Active
Read more
Opening date: 02.09.2020

Друштво са ограниченом одговорношћу НОВИ СИЛОС Нови Сад - у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 84/2020, Bankruptcy trustee: Предраг Стојковић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Вардарска 28, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 104567489, Debtors registry code: 20190892, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014