Last database update: 31.03.2020 10:12


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,269


Opening date: 18.03.2020

Удружење "SMG RACING"

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 55/2020, Bankruptcy trustee: Ивица Августинов, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Мише Димитријевића 33, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 103599593, Debtors registry code: 08642095, Status: Active
Read more
Opening date: 13.03.2020

ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад - у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 72/2020, Bankruptcy trustee: Љубомир Петров, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Булевар Ослобођења 57А, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 100731227, Debtors registry code: 08022836, Status: Active
Read more
Opening date: 11.03.2020

Акционарско друштво ЗИДАР грађевинско предузеће, Бечеј - у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 62/2020, Bankruptcy trustee: Љубомир Петров, Debtors municipality: Бечеј, Debtors address: Градиштански пут 12, Debtors city: Бечеј, Debtors tax number: 100737951, Debtors registry code: 08070008, Status: Active
Read more
Opening date: 10.03.2020

Друштво за трговину, производњу, саобраћај и услуге SELJAK ZEKA COMPANY ДОО Стари Сланкамен

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: СТ-2/2020, Bankruptcy trustee: Миодраг Ковиљац, Debtors municipality: Инђија, Debtors address: Заград 25, Debtors city: Стари Сланкамен, Debtors tax number: 106049888, Debtors registry code: 20523859, Status: Active
Read more
Opening date: 10.03.2020

SUPER STOP PLUS ДОО Стара Пазова

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст. 8/2020, Bankruptcy trustee: Миодраг Ковиљац, Debtors municipality: Стара Пазова, Debtors address: Светосавска 7, Debtors city: Стара Пазова, Debtors tax number: 106797402, Debtors registry code: 20683015, Status: Active
Read more
Opening date: 09.03.2020

NB-RIBONE ДОО Београд (Младеновац)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 1. Ст 1/2020, Bankruptcy trustee: Душан Драгојловић, Debtors municipality: Београд-Младеновац, Debtors address: Љубе Давидовића 58, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 107023028, Debtors registry code: 20726784, Status: Active
Read more
Opening date: 06.03.2020

STIL KON S д.о.о. Београд-Савски Венац

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10 Ст 13/2020, Bankruptcy trustee: Михајло Коруга, Debtors municipality: Београд-Савски Венац, Debtors address: Владете Ковачевића 2 а, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 107987630, Debtors registry code: 20910925, Status: Active
Read more
Opening date: 05.03.2020

Акционарско друштво за производњу грађевинске керамике КЕРАМИКА Младеновац - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 4. Ст. 298/2019, Bankruptcy trustee: Жарко Поповић, Debtors municipality: Београд-Младеновац, Debtors address: Савића млин 39, Debtors city: Младеновац, Debtors tax number: 101280964, Debtors registry code: 07065434, Status: Active
Read more
Opening date: 04.03.2020

ЦЕМАП ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО УВОЗ И ИЗВОЗ БОР

Court: Привредни суд у Зајечару, Bankruptcy case number: 5.Ст.1/2020, Bankruptcy trustee: Саша Симић, Debtors municipality: Бор, Debtors address: Ђорђа Вајферта 17/4, Debtors city: Бор, Debtors tax number: 108712588, Debtors registry code: 21052817, Status: Active
Read more
Opening date: 04.03.2020

Д.О.О. SS INVESTMENTS за финансијске услуге Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.16/2020, Bankruptcy trustee: Жељко Грлица, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Београдски Кеј 3, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 108975054, Debtors registry code: 21103802, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014