.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА - СТЕЧАЈНА МАСА
Место: Београд
Датум објаве огласа: 12.02.2024
Датум продаје: 13.03.2024
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду 2 Ст.27/2017 од 05.07.2017. године , а у складу са члановима 131,132,133 и 135 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 – Одлука Уставног суда и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: Стечајне масе АД Индустрија мотора Раковица, Београд ОГЛАШАВА Продају покретне имовине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Милан Аврамовић
Телефон: +381 63 355-798
Е-маил: milan.avramovic74@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik