.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА - СТЕЧАЈНА МАСА
Place: Београд
Ad publication date: 12.02.2024
Sale date: 13.03.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду 2 Ст.27/2017 од 05.07.2017. године , а у складу са члановима 131,132,133 и 135 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 – Одлука Уставног суда и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: Стечајне масе АД Индустрија мотора Раковица, Београд ОГЛАШАВА Продају покретне имовине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Милан Аврамовић
Phone: +381 63 355-798
E-mail: milan.avramovic74@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik