.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: НЕОБУС
Place: Нови Сад
Ad publication date: 18.02.2015
Sale date: 06.03.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 247,154,800.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ЈЕ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК КАО ПРАВНО ЛИЦЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ 08008434 Најважнију имовину стечајног дужника чине: (1) НЕКРЕТНИНЕ - грађевински објекти изграђени на парцели бр. 441 К.О. Нови Сад IV, ул. Привредникова бр. 20 Нови Сад; (2) ОПРЕМА - машине, алат, канцеларијски намештај идр.; (3) ЗАЈ1ИХЕ - роба, ситан алат, недовршена производња идр. (4) НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се у петак, 06. марта 2015. године у 12,00 часова у просторијама стечајног дужника у Новом Саду, ул. Привредникова 20.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Нинослав Шимић
Phone: 063/ 84-84-236 или (021) 6350-687.
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik