.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЕКОФАРМ
Place: Београд
Ad publication date: 15.09.2023
Sale date: 16.10.2023
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, пословни број 10 Ст 190/2021 од 04.11.2021. године о отварању стечајног поступка као и решења стечајног судије Привредног суда у Београду 10 Ст.190/2021 од 21.03.2022.године о банкротству стечајног дужника, а које је постало правоснажно дана 01.04.2022.године, те у складу са чл. 132, 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ бр. 104/2009, 99/2011-др.закон, 71/2012-одлука УС и 83/2014 и 113/17 и 44/2018 ) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника ЕКОФАРМ ДОО БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ ул. Мехмеда Соколовића бр. 30, Београд ОГЛАШАВА Продају имовине јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Миодраг Петровић
Phone: +381 63 109 55 90
E-mail: stecajniupravnik@miodragpetrovic.rs
Back

Developed by Belit d.o.o 2014