Last database update: 07.02.2023 04:48


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ШАМОТ-СЕРВИС
Place: Аранђеловац
Ad publication date: 25.11.2022
Sale date: 29.12.2022
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, Ст. бр. 6/2018 од 25.01.2019. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за радно оспособљавање и запошљавање инвалидних лица „ШАМОТ СЕРВИС“ Аранђеловац - у стечају, Ул. Илије Гарашанина бб, Аранђеловац ОГЛАШАВА пету продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Рајко Фуштар
Contact phone: 064/116-47-20 или 034/355-573
Contact e-mail: rajkofustar@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014