Poslednje osvežavanje baze podataka: 27.01.2023 12:44


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ШАМОТ-СЕРВИС
Mesto: Аранђеловац
Datum objave oglasa: 25.11.2022
Datum prodaje: 29.12.2022
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, Ст. бр. 6/2018 од 25.01.2019. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за радно оспособљавање и запошљавање инвалидних лица „ШАМОТ СЕРВИС“ Аранђеловац - у стечају, Ул. Илије Гарашанина бб, Аранђеловац ОГЛАШАВА пету продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Рајко Фуштар
Kontakt telefon: 064/116-47-20 или 034/355-573
Kontakt e-mail: rajkofustar@gmail.com
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014