Последње освежавање базе података: 25.02.2020 06:47


Основне информације

Назив: 17-та продаја непокретне и покретне имовине јавним надметањем
Место: Београд
Датум отварања: 25.12.2019
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 0
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 4. Ст.181/2013
Име компаније: ТЕРМОЕЛЕКТРО
Процењена вредност: 473.959.862,26 RSD


целина 1
Датум отказивања: 31.12.2019
Нико није купио продајну документацију до истека рока
Списак имовинеПроцењена вредност: 473.959.862,26 RSD
УПРАВНА ЗГРАДА -УРАЛСКА 9 - БЕОГРАД410.341.394,22 RSD
(16) Уралска - Опел вектра comfort2.227.567,57 RSD
(20) ZASTAVA 101 SKALA 55 PZK BG 342-ŠŽ410.341,39 RSD
(21) ZASTAVA 101 SKALA 55 PZK BG 342-ŠV410.341,39 RSD
(22) ZASTAVA 101 SKALA 55 PZK BG 342-ŠZ410.341,39 RSD
(25) LADA - 112 1,5 LI / 5V BG 082-BU путничко возило527.581,79 RSD
(29/2-1) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 394.081,21 RSD
(29/2-2) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 394.081,21 RSD
(29/3-1) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 394.081,21 RSD
(29/3-2) Разводни електрични ормари мали, Београд, Уралска 9 472.897,47 RSD
(29/4) Разводни електрични ормари велики, Београд, Уралска 9 591.122,69 RSD
Апарат за варење мали, Београд, Уралска 9 (57/21)351.861,88 RSD
(29/7) Трафо UNION 5141 B, Београд, Уралска 9 1.773.366,54 RSD
(29/17-2) Плински топови за грејање, Београд, Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 к)591.120,23 RSD
(29/17-1) Плински топови за грејање, Београд, Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 к.)591.120,23 RSD
(29/78-5)Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/78-6) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/78-7) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/78-8) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/78-9) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/78-10) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/78-11) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/78-12) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/78-13) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)98.519,80 RSD
(29/83-1) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (11 ком)162.621,93 RSD
(29/83-4) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)147.838,15 RSD
(29/83-5) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)147.838,15 RSD
(29/83-6) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)147.838,15 RSD
(29/83-2) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (10 ком)147.756,08 RSD
(29/83-3) Брусилица BOSH/мала,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА ( 10 ком)147.838,15 RSD
(29/85-8) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)123.216,26 RSD
(29/85-9) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)123.216,26 RSD
(29/85-2) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)123.216,26 RSD
(29/85-5) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)123.216,26 RSD
(29/85-4) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)123.216,26 RSD
(29/85-3) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 ком)123.216,26 RSD
(29/85-6) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)123.216,26 RSD
(29/85-7) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (5 к)123.216,26 RSD
(29/85-1) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,РАДИОНИЦА (3 к)73.929,68 RSD
(29/77-3) Угаона брусилица BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (7 ком)206.892,72 RSD
(29/79-1) Брусилица BOSH биакс,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (3 ком)88.668,91 RSD
Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)140.741,24 RSD
Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (5 ком)140.741,24 RSD
(29/68-2) Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (6 ком)118.225,10 RSD
(29/68-1) Брусилица мала BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (6 ком)118.225,10 RSD
(29/69) Брусилица мала WURTH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (5 ком)98.517,11 RSD
(29/77-5) Брусилица мала WURTH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (2 ком)56.298,84 RSD
Брусилице BOSH,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део (3 ком)88.668,91 RSD
(29/77-4) Брусилица TROVEX ,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)42.218,27 RSD
(29/70) Брусилица BOSH велика,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)29.556,30 RSD
(29/18) Мешалица за бетон,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 ком)49.264,42 RSD
(29/19) Разводни ормар,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (2 ком)177.337,83 RSD
(29/23) KEMPI TIG 400,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.463.009,74 RSD
(29/24) KEMPI TL,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.970.400,75 RSD
(29/25) TRIODIN MIG 30-1,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 394.080,15 RSD
(29/26) TRIODIN ТIG 30,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 541.861,67 RSD
(29/27) преса велика,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 ком)1.970.400,75 RSD
(29/30) Апарат за варење KEMPI,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (5 k)10.344.621,78 RSD
(29/31) Апарат за варење,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 k)8.275.380,92 RSD
(29/14) Апарат за варење ESSAB,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.364.480,91 RSD
(29/41) Апарат за варење ESSAB мали,Београд,Уралска 9,БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (6 k.)2.364.487,24 RSD
(29/33) Апарат за варење TRIODYN MIG-30 ,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (4 k.)1.970.400,75 RSD
(29/95) Апарат за варење ,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 k)562.976,67 RSD
(29/39) Витло електрично велико,Београд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА (1 к)1.576.320,60 RSD
(29/48) разводни ормар,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 1 (2 ком)492.597,26 RSD
(29/56) Разводни ормари,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 2 (2 ком)295.563,04 RSD
Апарат за варење ESSAB,Београд,Уралска 9, МРЕЖА 3 (4 k)4.503.782,05 RSD
(29/66) Пећ за сушење електрода велика, Бгд,Уралска 9, лимена гаража (2 ком)275.854,93 RSD
(29/71) БРУСИЛИЦА BOSCH (шлајферица кружна),Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 1.део (1 ком)19.708,11 RSD
(29/74) Трафо мали,Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део 1.773.364,78 RSD
(29/75) Трафо мали,Бгд,Уралска 9, БРАВАРСКА РАДИОНИЦА 2.део 1.330.023,62 RSD
(29/86) Акумулаторска бушилица BOSCH,Бгд,Уралска 9, РАДИОНИЦА (1 ком)19.708,11 RSD
(29/91) ормар разводни,Бгд,Уралска 9,ГАРАЖА ЛИМЕНА (1 ком)78.820,72 RSD
(29/11) Хидраулична дизалица, Београд, Уралска 9 886.684,09 RSD
(29/98/1) Флашенцуг 10т - лимена гаража, Уралска 9 (1 ком)179.776,43 RSD
(29/98/2) Флашенцуг 5т - лимена гаража, Уралска 9 (3 ком)323.601,09 RSD
(29/98/3) Сајцуг 3т - лимена гаража, Уралска 9 (13 ком)1.869.644,36 RSD
(29/98/4) Сајцуг 1,6т - лимена гаража, Уралска 9 (4 ком)345.179,18 RSD
(29/98/5) Упцуг - лимена гаража, Уралска 971.915,26 RSD
(29/98/6) Колске дизалице 10т - лимена гаража, Уралска 9 (3 ком)323.601,09 RSD
(29/98/7) Велике котураче-мачке - лимена гаража, Уралска 9 (4 ком)129.433,40 RSD
(29/98/8) Кутије за алат - гаража, Уралска 9 (120 ком)2.157.457,81 RSD
Столови0,00 RSD
Столице0,00 RSD
Ормари0,00 RSD

Документа

Нема доступних докумената.Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014