Last database update: 29.05.2020 03:05


Basic information

Name: 2-га продаја имовине јавним надметањем
Place: београд
Opening date: 11.03.2020
Number of sale items: 1
Number of sale items sold: 0
Sale state: ADVERTISED

Additional data

Bankruptcy case: 4.Ст.263/2016
Company name: РАДИЈАТОР
Estimated value: 2,074,152,655.66 RSD


Продаја правног лица
Assets listEstimated value: 2,074,152,655.66 RSD
Земљиште - БЕОГРАДСКА ББ750,735,420.67 RSD
Управна зграда - БЕОГРАДСКА ББ74,378,776.99 RSD
Атомско склониште 1 - БЕОГРАДСКА ББ14,697,957.51 RSD
Атомско склониште 2 - БЕОГРАДСКА ББ7,704,574.51 RSD
Складиште готових производа - БЕОГРАДСКА ББ211,381,915.95 RSD
Ливница 1 - БЕОГРАДСКА ББ429,505,334.59 RSD
Складиште сировина- БЕОГРАДСКА ББ80,127,574.76 RSD
Трафо-станице - БЕОГРАДСКА ББ3,330,182.39 RSD
Мокри опрашивач - БЕОГРАДСКА ББ706,428.04 RSD
Агрегат за струју - БЕОГРАДСКА ББ4,583,234.08 RSD
Војно складиште - БЕОГРАДСКА ББ3,437,425.54 RSD
ППЗ Складиште - БЕОГРАДСКА ББ3,081,829.70 RSD
Котларница - БЕОГРАДСКА ББ395,106.38 RSD
Главна портирница - БЕОГРАДСКА ББ3,682,955.96 RSD
Силос - БЕОГРАДСКА ББ7,161,303.24 RSD
Пумпа 1- БЕОГРАДСКА ББ692,299.46 RSD
Пумпа 2- БЕОГРАДСКА ББ988,999.25 RSD
Кугла- БЕОГРАДСКА ББ1,977,998.50 RSD
Портирница - БЕОГРАДСКА ББ507,993.92 RSD
Резервоар за воду - БЕОГРАДСКА ББ3,461,497.38 RSD
Мокри опрашивач - БЕОГРАДСКА ББ692,299.46 RSD
Магацин готових производа - БЕОГРАДСКА ББ18,609,510.75 RSD
Земљиште СЛОБОДАНА БУРСАЋА 213,189.94 RSD
Трособан стан - СЛОБОДАНА БУРСАЋА 247,375.97 RSD
Двособан стан - СЛОБОДАНА БУРСАЋА 22,703,714.81 RSD
Стан од једне собе - СЛОБОДАНА БУРСАЋА 21,656,719.26 RSD
Помоћна зграда - СЛОБОДАНА БУРСАЋА0.00 RSD
Њива 1. класе 0.00 RSD
Земљиште - ПОЖЕШКА 2215,952,203.44 RSD
Линија за калуповање DISAMATIC 2070-MK2A(са свим припадајућим деловима неопходним за рад)58,219,503.85 RSD
Постројење за припрему песка BELLOI E ROMANGNOLI49,936,014.76 RSD
Уређај за контролу квалитета песка GREEN SAND CONTROL1,418,014.09 RSD
Ливни аутомат CIME CRESCENZI CAP716,674,021.85 RSD
Калупарска линија KUNKEL WAGNER(са свим припадајућим деловима неопходним за рад)103,014,078.35 RSD
Индукциона лончаста пећ ПРОМАШЕКСПОРТ СССР91,702,813.17 RSD
Електроиндукциона пећ ПРОМАШЕКСПОРТ СССР9,552,376.37 RSD
Дизел електро агрегат 250 KW2,194,587.55 RSD
Електрична колица за пренос кибли 5т754,605.79 RSD
Електро разводно постројње 10Кv1,713,439.78 RSD
Мостни кран 10т,распон 18,5м1,921,129.46 RSD
Мостни кран 10т,распон 10,5м1,713,439.78 RSD
Мостни кран 10т са кранском вагом,распон 10,5м5,213,010.79 RSD
Мостни кран 20/5т,распон 10,5м2,125,357.62 RSD
Мостни кран 10т,распон 28,5м2,125,357.66 RSD
Центрифугална пумпа192,459.06 RSD
Пулт управљања електричним отпором пећи1,373,059.54 RSD
Центрифугална пумпа ГНОМ 16/15205,612.76 RSD
Расхладни систем воде2,163,434.08 RSD
Индукциона лончаста електро пећ6,922,989.14 RSD
Фарбара за фарбање одливака ASAHI SUNAC KORPORATION3,205,932.68 RSD
Компресор АТЛАС КОПКО ГА250-752,547,360.64 RSD
Трафо станица ТС-1,2-10003,149,960.07 RSD
Трафо станица ТС-2,3-10002,873,040.50 RSD
Трафо станица ТС-3,2-6301,488,442.65 RSD
Трафо станица ТС-4,2-10001,661,517.38 RSD
Мешалица тип МТИ 4000б4,430,713.04 RSD
Машина за израду језгара FRITC HANSBERG MODENA 2,810,725.61 RSD
Машина за израду језгара BZV1,592,287.53 RSD
Индукциона лончаста електро пећ6,922,989.14 RSD
Канална елктро пећ Тип НФГЕ 45В-К/50013,845,978.27 RSD
Опрема за завршну обраду одливака ЧИСТИЛИЦА ПАНГ БРОН-Италија11,364,778.93 RSD
Уређај за пречишћаванје отпадних вода БИОДИСК 200 ЕС2,479,753.88 RSD
Пећи за печење језгара1,337,332.69 RSD
Линија за пренос језгара МОНОРЕЈ95,523.76 RSD
Ручна дизалица -мала(производнја језгра)1,910.48 RSD
Шинска дизалица мала(производња језгра)1,910.48 RSD
Линија за довод песка у језгару(ПНЕУМО РАЗВОД)191,047.53 RSD
Силоси за песак у Језгари38,209.51 RSD
Машина за испитивање котлова (Чистиона)11,462.85 RSD
Стубна бушилица(Чистиона)некомплетна3,820.95 RSD
Стубна бушилица(Чистиона)РБ-4 Кикинда7,641.90 RSD
Тоцило мало(Чистиона)1,910.48 RSD
Стубна бусилица(Чистиона)Некомплетна1,910.48 RSD
Алати за стезење одливака приликом брушења(Чистиона)3,820.95 RSD
Машина за обраду глава радијатора(Чистиона)3,820.95 RSD
Базени за испитивање радијатор ана притисак(Чистиона)1,910.48 RSD
Пакерица за производе(Хала готових производа)7,641.90 RSD
Машина за пескарење одливака к57,641.90 RSD
Машина за пескарење одливака ГОСТОЛ цела линија191,047.53 RSD
Дугачки плочасти транспортер19,104.75 RSD
Монорел трака за пренос19,104.75 RSD
Дизалица за вертикалне компоненте3,820.95 RSD
Систем за транспорт песка19,104.75 RSD
Силос за песак(наполљу се налази)191,047.53 RSD
Силоси за извлачење прашине за столарску радионицу(напољу се налазе)19,104.75 RSD
Контејнери са опасним материјама76,419.01 RSD
Трансформаторска постројења (некомплетна)191,047.53 RSD
Формат машина за ручно калуповање19,104.75 RSD
Машина за припрему песка7,641.90 RSD
Конзолна дизалица1,910.48 RSD
Мешалица за песак3,820.95 RSD
Аутогени апарат за варење 15,283.80 RSD
Апарат за варење(Алатница)3,820.95 RSD
Кординатна бушилица168,340.54 RSD
Кран ВЕДА-2Т-В38,209.51 RSD
Оштрилица алата ОАТ-20019,104.75 RSD
Машинска тестера УЛТРА УД 320 ПОБЕДА Н.САД38,209.51 RSD
Машинска тестера 8б738,209.51 RSD
Ваљак И2220 АУ4 Завод КПО38,209.51 RSD
Преса за савијање лимова 4133019,104.75 RSD
Борверка БХ 130Д 11,462.85 RSD
Универзални струг 1146376,419.01 RSD
Струг ПОТИСЈЕ АДА ПА 831 П76,419.01 RSD
Струг ПОТИСЈЕ АДА ПА 501 М76,419.01 RSD
Струг ПОТИСЈЕ АДА ПА 501 П76,419.01 RSD
Струг ПОТИСЈЕ АДА ПА 501 П76,419.01 RSD
Тоцило1,910.48 RSD
Дубилица Руска 7д43019,104.75 RSD
Универзална глодалица 676-П38,209.51 RSD
Универзална глодалица 6Р83Ш76,419.01 RSD
Вертикална глодалица 6П1319,104.75 RSD
Вертикална глодалица УФ40019,104.75 RSD
Универзална глодалица првомајска ГУ-238,209.51 RSD
Универзална глодалица првомајска ГУк-1н76,419.01 RSD
Универзална глодалица првомајска ГУк-1п76,419.01 RSD
Тоцило ОАТ-2001,910.48 RSD
Дугоходна рендисаљка 721657,314.26 RSD
Струг КА-6 неисправан38,209.51 RSD
Брусилица за равно брушење 3Б72238,209.51 RSD
Брусилица за споњно брушење 3М15138,209.51 RSD
Брусилица за унутрашње брушење 3К228В38,209.51 RSD
Преса КД2330 Неисправна19,104.75 RSD
Преса БУБ13 Неисправна19,104.75 RSD
Преса И2714 Неисправна19,104.75 RSD
Преса Н4518 Неисправна19,104.75 RSD
Преса 2135 Неисправна19,104.75 RSD
Тоцило1,910.48 RSD
Стубна бушилица19,104.75 RSD
Пећ на чврсто гориво3,820.95 RSD
Глодалица ФМС19,104.75 RSD
Глодалица бушилица АХС-519,104.75 RSD
Бушилица ЦБМ257,314.26 RSD
Циркулар Ц6-257,314.26 RSD
Дихт абрихтер ЦП6-857,314.26 RSD
Абрихтер ЦФ4у-457,314.26 RSD
Тракаста тестера АЦ80-0157,314.26 RSD
Шлајферица ШАДБ438,209.51 RSD
Тоцило1,910.48 RSD
Оштрилица алатна стубна двострана38,209.51 RSD
пећ ЛП-087,641.90 RSD
Стубна бушилица Металац Чаковец19,104.75 RSD
Оштрилица алата 3В64219,104.75 RSD
Оштрилица алата 3В65319,104.75 RSD
Оштрилица алата ТЧПА-519,104.75 RSD
Оштрилица алата СЦХРЕЅЕР 183819,104.75 RSD
Пећ за каљење -жарење термичка обрада19,104.75 RSD
Радијална бушилица РБ40-кикинда7,641.90 RSD
Радијална бушилица РБ557,641.90 RSD
Уређај за парцелно бушење19,104.75 RSD
Уређај за бушење каналица ЕЛЕКТРО ЧЕЛИК-Крушевац19,104.75 RSD
Преса за испитивање одливака38,209.51 RSD
Кидалица19,104.75 RSD
Вага за мерење 500кг19,104.75 RSD
Минор дизалице1,910.48 RSD
Котловска преса7,641.90 RSD
Секач азбеста7,641.90 RSD
Стубна бушилица СБ-23 Кикинда19,104.75 RSD
Стубна бушилица 2Х13519,104.75 RSD
Стубна бушилица 2Х12519,104.75 RSD
Тоцило1,910.48 RSD
Маказе за лим МХ20205 ЈЕЛШИНГРАД Банња Лука11,462.85 RSD
Машина за брушење БО-ДА ЕБ45/45019,104.75 RSD
Машина за брушење БО-ДА ЕБ60/619,104.75 RSD
Машина за брушење БО-ДА ЕБ45/45019,104.75 RSD
Тоцило1,910.48 RSD
Трансформатор(у хали)7,641.90 RSD
Телефонски кабал 764.19 RSD
Кабал 4/95 1 котур1,146.29 RSD
Измењивач топлоте ТЕРМОВЕНТ1,910.48 RSD
Сајла ф18 3 котура1,910.48 RSD
Сајла ф18 1комад1,146.29 RSD
Сајла ф14 3,5 котура1,146.29 RSD
Гумено црево ф40 5 котура764.19 RSD
Вентили ф300191.05 RSD
Вентили ф250 3ком95.52 RSD
Вентили ф150 3 ком95.52 RSD
Вентили ф10095.52 RSD
Вентили ф8095.52 RSD
Вентили ф3295.52 RSD
Цилиндар пресе КВ191.05 RSD
Кутија клингерита191.05 RSD
Чепови пластични 191.05 RSD
Ланац 1 палета191.05 RSD
Клипњача цилиндра ф150191.05 RSD
Кокоиле за БЗУ 4 пара382.10 RSD
Ваљци ролка 300 382.10 RSD
Ваљци ролка 800382.10 RSD
Цигла за пећи 2,5 палета1,146.29 RSD
Фибер бланер изолација 382.10 RSD
Клипњача ф 235 неипсравна191.05 RSD
Клипњача санке за КВ ф180 191.05 RSD
Клипњача са окцима Кв191.05 RSD
Ваљци транспортни191.05 RSD
Цев ф90/6382.10 RSD
Цев ф60/6382.10 RSD
Поцинкована цев 5/4/6382.10 RSD
Поцинкована цев 1/6382.10 RSD
Поцинкована цев 3/4/6382.10 RSD
Бешавна цев ф18382.10 RSD
Ацетилен боце 191.05 RSD
пропан бутан боце764.19 RSD
Вратила разна 764.19 RSD
Клипњача ф120382.10 RSD
Цилиндар ф100/170382.10 RSD
клипњача Т23 2060мм382.10 RSD
Клипњача ДЗ 2030382.10 RSD
Клипњача лав колица382.10 RSD
Клипњача избијача бала382.10 RSD
Клипови разних димензија382.10 RSD
Вратила разних димензија382.10 RSD
Поцинковане цеви разних димензија28,657.13 RSD
Пластичне цеви разних димензија955.24 RSD
Челик ОК27К3,820.95 RSD
Бакарна цев ф183,820.95 RSD
Бакарна цев ф153,056.76 RSD
Челик ф60 1,910.48 RSD
Бешавне цеви разних димензија и дузина1,910.48 RSD
Лимене табле разних димензија764.19 RSD
Месинг плоче1,910.48 RSD
Разводни струјни орман3,056.76 RSD
Трансформатор МИНЕЛ ТБ733319,104.75 RSD
Брусни камен191.05 RSD
Електро мотори велики (неиспитани)11,462.85 RSD
Електро мотори велики исправни19,104.75 RSD
Кабал ф180,75 2 котура1,910.48 RSD
Кабал 3/1,5 1.5 котур1,528.38 RSD
Кабал 4/70 котур 11,146.29 RSD
Кабал 5/4 1 котур955.24 RSD
Кабал 4/10 1котур1,146.29 RSD
Кабал 1/25 1 котур1,337.33 RSD
кабал 14/1,5 1.5 котур764.19 RSD
кабал 4/50 1 котур1,146.29 RSD
кабал 1/150 1 котур1,337.33 RSD
Кабал 16/1,5 1 котур1,146.29 RSD
Кабал 1/35 1 котур1,910.48 RSD
Кабал 4/10 1 котур1,146.29 RSD
Кбал 4/16 1 котур955.24 RSD
Кабал 38/25 1 котур764.19 RSD
Кабал 1/951 котур1,337.33 RSD
Кабал 16/1,5 1 котур764.19 RSD
Кабал 4/35 1 котур955.24 RSD
кабал 4/95 1 котур764.19 RSD
кабал 4/35 1 котур955.24 RSD
Трансформатор (неиспитан)3,820.95 RSD
Мотори велики за компресоре север Суботица114,628.52 RSD
Рударска трака 1000мм7,641.90 RSD
Оплате лимене за котлове382.10 RSD
Примарни независни окидач1,910.48 RSD
клима уређај неисправан764.19 RSD
Палетни резервора ПВЦ 1000л15,283.80 RSD
Велики електро мотори 7,641.90 RSD
Кућиште филтера скф са филтерима3,820.95 RSD
Браварске стеге955.24 RSD
Бургије разних димензија764.19 RSD
Виљушкасти кључеви разних димензија1,910.48 RSD
Униор имбус кључеви1,910.48 RSD
Микрометри разних димензија3,820.95 RSD
Зумбе разних димензија1,337.33 RSD
Пнеуматски набијач382.10 RSD
Нарезнице и урезнице разних димензија1,910.48 RSD
Хилти бушилица БОСХ 19,104.75 RSD
Празне плоче за модел за КВ линију114,628.52 RSD
Празне плче за моделе ДИСА линија1,146,285.16 RSD
Сталаже металне за моделе 3,820.95 RSD
Сталажа за челик3,820.95 RSD
Јарац за моделе15,283.80 RSD
Метални ормани разних димензија и намена118,449.47 RSD
Приручна фарбара са минор дизалицом11,462.85 RSD
Линија за фарбање и финализацију радијатора СОП КРШКО3,501,504.33 RSD
Приколица аутомобилска (некомплетна)3,820.95 RSD
Електро виљушкар7,641.90 RSD
Електроде разних димензија382.10 RSD
Кабал 3/075955.24 RSD
Кабал 2/2/0,81,337.33 RSD
Сиајлица халогена 400В191.05 RSD
Склопке разних снага 764.19 RSD
Помоћни контакти ДН22191.05 RSD
Контактор см45573.14 RSD
Склопке разне 1,910.48 RSD
Контакори разни1,910.48 RSD
Аутоматски осигурачи разних снага2,292.57 RSD
Кабал 12/1,5955.24 RSD
сонда пт764.19 RSD
Трафо уградни1,910.48 RSD
каблови разних димензија и дузине955.24 RSD
Пригушнице 250в382.10 RSD
Шпулна к160764.19 RSD
Рефлектор 500в1,146.29 RSD
Шибер вентили разних димензија1,146.29 RSD
Уље хд321,910.48 RSD
Уље ХД461,910.48 RSD
Уљни разређивач 1,528.38 RSD
Моторно уље 10/40382.10 RSD
мотроно уље 15-40382.10 RSD
Товатна маст2,292.57 RSD
Антифриз 3,820.95 RSD
Бурад од 200кг праха 3,820.95 RSD
15 канистера хемије1,337.33 RSD
канте (22) калцијум карбида955.24 RSD
Стубне бушилице (царинско складиште)некомплетне68,777.11 RSD
Шпулне за пећи(царинско складисте)7,641.90 RSD
Лежајеви разних димензија76,419.01 RSD
Цевне прирубнице382.10 RSD
Манжетне за хидраулику1,910.48 RSD
Кућишта разних димензија за Кинкел машину4,776.19 RSD
Зупчаници разних димензија2,101.52 RSD
Стаклолит цеви за пећи разних димензија191.05 RSD
Kancelariski sto-beli tri fioke 150/7551,582.83 RSD
Конференцијски сто - броан2,865.71 RSD
Канцелариски сто / браон13,182.28 RSD
Ормари бели димензија 80/19021,015.23 RSD
Канцеларисјска столица-метал-штоф17,003.23 RSD
Браон ормари(2,40/1)382.10 RSD
Браон мали клуб столови(1,50/80)191.05 RSD
Браон фотеље191.05 RSD
Мали бели сточић 60/60191.05 RSD
Фотеље штофане191.05 RSD
Фотеље кожне191.05 RSD
Сточићи бели 60/120191.05 RSD
Ормар двокрилни 200/100/30382.10 RSD
Дрвени сто радни сиви 120/75573.14 RSD
Велики конференцијски сто 5/2955.24 RSD
Дрвене браон столице 191.05 RSD
Спојене пластичне столице три191.05 RSD
Спојене пластичне столице две191.05 RSD
Цртачка табла КУЛМАН382.10 RSD
Конференцијски сто мањи382.10 RSD
Штофана столица на точкиће191.05 RSD
Конференцијски сто округли573.14 RSD
Канцеларијски сто полукруг573.14 RSD
Метални чивилук95.52 RSD
Комода сива 120/80382.10 RSD
Ормар метални - АРХИВАР1,910.48 RSD
Апарат за воду764.19 RSD
Конференцијски сто црни 1,10/2,40955.24 RSD
Ормар црни 1,10/2,40382.10 RSD
Фотеље без точкића светло сиве382.10 RSD
Стаклени ормар 120/2,40573.14 RSD
Црни ормар 2,40/120764.19 RSD
Црни мали клуб сто70/70/40764.19 RSD
Црни канцеларијски сто 764.19 RSD
Црни канцеларијски сто из три дела764.19 RSD
Тв полица573.14 RSD
Сива штофана угаона гарнитура (из шест делова)764.19 RSD
Директорска фотеља573.14 RSD
Барски фрижидер 573.14 RSD
Угаона гарнитура(састоји се из 5 фотеља) 764.19 RSD
Столице у конференцијској сали (дрво метал)573.14 RSD
Метални ормар 1,90/100764.19 RSD
Каса орман бела 90/1,70764.19 RSD
Фискална каса 3,820.95 RSD
Магнетни стабилизатор ИСКРА1,910.48 RSD
Метална полица БИБЛИОТЕКА 3/21,146.29 RSD
Метална полица БИБЛИОТЕКА 5/21,146.29 RSD
Пећи за грејање(соба са експонатима)764.19 RSD
Рачунари(кућишта,тастауре ,мишеви)1,910.48 RSD
Монитори за рачунаре3,056.76 RSD
Скенери3,056.76 RSD
Штампачи1,910.48 RSD
Кварцна пећ1,910.48 RSD
Клима уређај1,910.48 RSD
Сервер уређај НЕТИКС7,641.90 RSD
УПСЕВИ за рачунаре1,146.29 RSD
Телефонска централа ПАНАСОНИК3,056.76 RSD
Машина за штампу ХЕРОКС11,462.85 RSD
Видео рекордер764.19 RSD
Телевизор Беко 72цм3,820.95 RSD
Усисивач велики ЕУРОПА ЛХ 3001,910.48 RSD
Склопиви столови за 12 особа (менза)3,820.95 RSD
Фритеза дупла прохром7,641.90 RSD
Радне површине росфрај 70/703,820.95 RSD
Радне витрине росфрај 1,30/703,820.95 RSD
Прохром роштиљ3,820.95 RSD
Прохром шпорет7,641.90 RSD
Прохромски шпорет велики (фритеза)7,641.90 RSD
Радни сто у мензи 1,90/701,910.48 RSD
Радни сто (сандук)менза1,910.48 RSD
Шпорет са три рерне (вертикални)7,641.90 RSD
Витрине различите намене 190/701,910.48 RSD
Судопера троделна прохромска1,910.48 RSD
Мањерке за храну764.19 RSD
Расхладна витрина 2/21,146.29 RSD
Машина за гуљење кромпира1,146.29 RSD
Замрзивач сандучар1,146.29 RSD
Метална сталажа 2/1,90764.19 RSD
Металне столице191.05 RSD
Прохромски радни део 50/80764.19 RSD
Прохромски регал764.19 RSD
Фрижидер већи1,146.29 RSD
Фрижидер мањи573.14 RSD
Вага (менза)1,910.48 RSD
Радна површина прохром 80/803,820.95 RSD
Радна површина прохром 150/403,820.95 RSD
ПП апарати на колицима955.24 RSD
Брисачи разних димензија гумени38.21 RSD
Панцир црево191.05 RSD
Црево за грајфер382.10 RSD
Кардански зглоб191.05 RSD
Заштитне гране 382.10 RSD
Споне 191.05 RSD
Ексцентар955.24 RSD
Серво уређај191.05 RSD
Црево ф8573.14 RSD
Семеринг 95/115/15382.10 RSD
Носач мотора 191.05 RSD
Вођице месингане38.21 RSD
Опруге добош кочница38.21 RSD
Филтери за уљње разни95.52 RSD
филтери за ваздух955.24 RSD
Филтери за гориво955.24 RSD
Кочиони цилиндри133.73 RSD
Баланс штангла 191.05 RSD
Разна ситна шрафовска роба38.21 RSD
Језгра незавршена (у језгари на линији за транспорт)3,056.76 RSD
Палетни виљушкар-ручни3,820.95 RSD
Акције Универзал банка ад у стечају0.00 RSD
Боца за кисеоник Л40 К1 П1500.00 RSD
Боца за Азот Л40 К1 П1500.00 RSD
Одливци разних димензија и модела(пописани од стране судског извршитеља) 2 2219,787.69 RSD
Пуне плоче за моделе за Кв линију 21,785,278.16 RSD
Машина за обраду и прављење чепова 1А240(струг шестовретени)95,523.76 RSD
Машина за обраду и прављење чепова 1А240 2286,571.29 RSD
Машина за равнање котлова WIRTH ERKELENZ1,910.48 RSD
Машина за равнање котлова неисправна 1,910.48 RSD
Оптички емисиони спектрометар(квантометар)WAS Nemačka FOUNDRY MASTER0.00 RSD
Линија за склапање и испитивање радијатора СТЕРЕН БРЕША 1229,257.03 RSD
Линија за склапање и испитивање радијатора СТЕРЕН БРЕША 2(конзолна глодалица)114,628.52 RSD
Трафо 1 (налази се код компресорске станице - ШИНВОЗ)0.00 RSD
Трафо 2 (налази се код компресорске станице - ШИНВОЗ)0.00 RSD
Компресор за ваздух СЕВЕР-Суботица(неисправан и некомплетан,налази се испред компресорске станице на парцели ШИНВОЗА)0.00 RSD
Суд за компримовани ваздух(део компресорске станице- ШИНВОЗ)0.00 RSD
Расхладна кула старог система грејања(није за употребу)0.00 RSD
Ложиште- неисправно(саставни део котларнице-Шинвоз)0.00 RSD
Спремник за воду(саставни део котларнице-Шинвоз)0.00 RSD
Пуне плоче за моделе за ДИСА линију 2 1691,022.96 RSD
Пуне плоче за моделе за ДИСА линију 2 2 1325,187.27 RSD
Акције Предузећа за водне путеве Иван Милутиновић - ПИМ АД Београд0.00 RSD
Модел шахте 300x300(рам,горња плоча,доња плоча)-код 4110.00 RSD
Модел шахте 400x400(рам,горња плоча,доња плоча)-код 3020.00 RSD
Модел шахте 500x500(рам,горња плоча,доња плоча)-код 3030.00 RSD
Модел шахте 600x600(рам,горња плоча,доња плоча)-код 3040.00 RSD
Модел сливна решетка (конкавна) 8 рупа 400x400(рам,горња плоча,доња плоча)-код 351 0.00 RSD
Модел сливна решетка (конкавна) 16 рупа 400x400(горња плоча,доња плоча)-код 351 бис0.00 RSD
Модел сливна решетка (конкавна саће) 400x400(горња плоча,доња плоча)-код 3580.00 RSD
Модел сливна решетка (равна) 400x400(рам,горња плоча,доња плоча)-код 3550.00 RSD
Модел сливна решетка (равна-саће) 400x400(горња плоча,доња плоча)-код 3610.00 RSD
Модел сливна решетка (равна) 500x500(рам,горња плоча,доња плоча)-код 3520.00 RSD
Модел сливна решетка (конкавна саће) 500x500(доња плоча)-код 3590.00 RSD
Модел сливна решетка (равна) 500x500(рам,горња плоча,доња плоча)-код 3560.00 RSD
Модел сливна решетка (равна - саће)500x500(доња плоча)-код 3620.00 RSD

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014