Last database update: 29.05.2020 04:22


Basic information

Name: Прва продаја јавним надметањем
Place: Краљево
Opening date: 10.02.2020
Number of sale items: 1
Number of sale items sold: 0
Sale state: ADVERTISED

Additional data

Bankruptcy case: 1.Ст.35/2017
Company name: ЖУПЉАНКА
Estimated value: 261,089,029.20 RSD


Целина 1-Комплекс у Александровцу,ул.Крушевачка 18
Assets listEstimated value: 261,089,029.20 RSD
К.П.2715 КО Александровац-уписана у листу непокретности бр.343 КО Александровац14,669,120.00 RSD
Зграда текстилне индустрије-Зграда техничке припреме на к.п. 2715 КО Александровац,објекат бр.1 у листу непокретности 34352,575,632.00 RSD
Зграда текстилне индустрије-хала "чичак траке" на к.п. 2715 КО Александровац,објекат бр.2 у листу непокретности 343116,910,976.00 RSD
Зграда текстилне индустрије-Стара управна зграда на к.п. 2715 КО Александровац,објекат бр.4 у листу непокретности 3431,275,350.00 RSD
К.П.2712/5 КО Александровац-уписана у листу непокретности бр.343 КО Александровац4,104,900.00 RSD
Зграда текстилне индустрије-на к.п. 2712/5 КО Александровац,објекат бр.1 у листу непокретности 34312,315,762.00 RSD
Основна средства –МАШИНЕ-КОНФЕКЦИЈА табела бр.1 (60 ставки)3,509,805.00 RSD
Основна средства –МАШИНЕ-ТКАЧНИЦА табела бр.2 (43 ставке)25,982,957.00 RSD
Основна средства –ОПРЕМА табела бр.4 (49 ставки)4,157,909.95 RSD
Опрема –ИНВЕНТАР табела бр.5 (648 ставки)1,739,935.05 RSD
Путничко возило OPEL-OMEGA47,183.00 RSD
Теретно прикључно возило WM MILER294,892.00 RSD
Путничко возило CITROEN-BERLINGO X1.41141,548.00 RSD
Теретно електрично возило0.00 RSD
Залихе готових производа –Жакард етикета и трака- Магацин 40 табела бр.6 (69 ставки)424,731.00 RSD
Залихе готових производа –Галантерија- Магацин 50 табела бр.7 (85 ставки)31,180.00 RSD
Залихе готових производа –Плетена позамантерија- Магацин 60 табела бр.8 (552 ставке)4,088,710.00 RSD
Залихе Фелер робе- Магацин 12 табела бр.9 (85 ставки)20,500.00 RSD
Залихе робе- Магацин 14 табела бр.10 (2 ставке)4,600.00 RSD
Залихе робе-Велепродаја- Магацин 70 табела бр.11 (503 ставки)1,195,563.00 RSD
Залихе резервних делова за Конфекцију- Магацин 24 табела бр.12 (133 ставке)16,660.00 RSD
Залихе Канцеларијског материјала- Магацин 25 табела бр.13 (52 ставке)12,368.00 RSD
Залихе Ситног инвентара- Магацин 26 табела бр.14 (20 ставки) 1,450.00 RSD
Залихе материјала-Хигијене-Магацин 32 табела бр.17 (8 ставки)700.00 RSD
Залихе помоћног материјала за Позамантерију -Магацин 34 табела бр.18 (11 ставки)7,935.00 RSD
Залихе пића-Ресторан -Магацин 81 табела бр.19 (6 ставки)1,980.00 RSD
Залихе хране -Менза - Магацин 82 табела бр.20 (24 ставки)12,013.60 RSD
Залихе полупроизвода-Дорада Позамантерије- табела бр.21(6 ставки)124,000.00 RSD
Залихе сировина-Плетена и Ткана Позамантерија табела бр.22 (81 ставка)625,360.00 RSD
Залихе сировина-боје- табела бр.23 (10 ставки)37,500.00 RSD
Залихе робе у Продавници табела бр.24 (303 ставки)539,699.00 RSD
Залихе робе -Позамантерија у Продавници табела бр.25 (34 ставке)6,017.00 RSD
Залихе робе-Намештај у продавници табела бр.26 (7 ставки)8,100.00 RSD
Залихе робе-фелер роба у продавници у Продавници табела бр.27 (45 ставки)12,800.00 RSD
Секундарне сировине табела бр.28 (27 ставки)520,000.00 RSD
Залихе резервних делова –појас 7.50/16- Магацин 27 табела бр.154.00 RSD
ПВЦ Буре од 50л-Магацин 28120.00 RSD
Машина .NFJ за ткање еластичних трака –МАШИНЕ-ТКАЧНИЦА-табела бр. 2а707,741.00 RSD
Машина NFJ за ткање еластичних трака –МАШИНЕ-ТКАЧНИЦА табела бр. 2а589,785.00 RSD
Машина за израду жакард етикета-МАШИНЕ-ТКАЧНИЦА табела бр. 2а625,172.00 RSD
Аутомат за разне гуртне и траке-МАШИНЕ-ТКАЧНИЦА табела бр. 2а436,441.00 RSD
Залихе готових производа –Ткана Позамантерија- Магацин 10 табела бр.6/1(810 ставки)6,876,064.60 RSD
Залихе готових производа –Магацин Пип Траке- Магацин 20 табела бр.7/1(261 ставка)1,084,572.00 RSD
Залихе готових производа –Конфекција- Магацин 30 табела бр.8/1(175 ставки)3,486,160.00 RSD
Основна средства –МАШИНЕ-ТКАЧНИЦА табела из процене (од ставке 44 до 57)1,321,352.00 RSD
К.П.2712/1 КО Александровац-уписана у листу непокретности бр.343 КО Александровац543,781.00 RSD

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014