Last database update: 05.06.2020 06:17


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДП „КРАМЕР“ у стечају
Place: КУЛА
Ad publication date: 22.05.2020
Sale date: 08.07.2020
Sale type: Auction
Beginning price: 6,902,748.45
Sale state: Active
Ad document

Sale asset:

Предмет продаје : Објекти који се налазе у Кули, Улица Јосипа Крамера, изграђени на кп 5749/6, уписани у ЛН 835 КО Кула, објекти уписани по Закону о озакоњењу, врста права: својина, облик својине: друштвена у корист ДП КРАМЕР У СТЕЧАЈУ, Јосипа Крамера 69 са обимом удела 1/1, и то: -Зграда бр. 2, Гаража, приземље, површине 153,00 м2 -Зграда бр. 3, Помоћна зграда-МАГАЦИН, приземље, површине 145,00 м2 -Зграда бр. 4, Помоћна зграда-НАДСТРЕШНИЦА, приземље, површине 350,00 м2 -Зграда бр. 5, Помоћна зграда-МАГАЦИН, приземље, површине 473,00 м2 -Зграда бр. 6, Помоћна зграда-МАГАЦИН, приземље, површине 515,00 м2 Јавно надметање одржаће се дана 08.07.2020. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника-Подручна јединица за стечај у Новом Саду, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, 5 спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси..

Contact info

Contact person: Повереник Драган Веселиновић
Contact phone: 063/7204-880
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014