Last database update: 05.06.2020 07:37


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Палић Суботица доо у стечају
Place: Суботица
Ad publication date: 16.05.2020
Sale date: 29.06.2020
Sale type: Auction
Beginning price: 3,160,746.31
Sale state: Active
Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје чини стечајни дужник "Палић" ДП Предузеће за пољопривредну производњу ПО Палић у стечају Палић, Иштвана Кизура бр. 21, мб: 08236542, ПИБ: 100839577 са најзначајнијом имовином (преостала непокретна имовина на више локација). Јавно надметање одржаће се дана 29.06.2020. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Подручна јединица за стечај у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 10, 5 спрат. Регистрација учесника почиње у 9:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник Радован Шиљеговић
Contact phone: 064/265 5929
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014