Last database update: 02.04.2020 12:03


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СТАКЛЕНА БАШТА КАЊИЖА
Place: Кањижа
Ad publication date: 13.03.2020
Sale date: 15.05.2020
Sale type: Direct negotiation
Value: 116,078,819.75

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „СТАКЛЕНА БАШТА“ Кањижа – у стечају, Пут народних хероја бр. 19, мб: 08048657, ПИБ 100871881. Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Позивају се сви учесници који су испунили услове за учествовање у продаји да приступе непосредној погодби ради одређивања коначне цене, која ће се одржати дана 15.05.2020. године у 11.00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника-Подручна јединица у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, V спрат.

Contact info

Contact person: Повереник Владимир Жужић
Contact phone: +381 63 506 101
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014