Last database update: 17.02.2020 08:15


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ПОРЕЧЈЕ
Place: Вучје
Ad publication date: 14.02.2020
Sale date: 16.03.2020
Sale type: Auction
Beginning price: 356,840,388.62

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Продајa правног лица јавним надметањем. Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно надметање одржаће се дана 16.03.2020. године у 11:00 часова на следећој адреси: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА – ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ, (трећи спрат) Теразије 23, 11000 Београд. Регистрација учесника почиње у 09:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник Роберт Митровић
Contact phone: 065/546-08-98 или 016/214-088
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014