Last database update: 17.02.2020 08:15


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА
Place: Пецка
Ad publication date: 14.02.2020
Sale date: 16.03.2020
Sale type: Auction
Beginning price: 109,416,850.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје чини стечајни дужник Земљорадничка задреуга ПЕЦКА – у стечају, Пецка, ул Војводе Путника 1, матични број 07224982. Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. Јавно надметање одржаће се дана 16.03.2020. године у 13:00 часова на адреси: Привредни суд Ваљево, ул. Карађорђева бр.48 a, Ваљево. Регистрација учесника почиње у 11:00 сати а завршава се у 12:50 сати.

Contact info

Contact person: стечајни управник Милијан Рафајловић
Contact phone: 063/286-908
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014