Last database update: 17.02.2020 08:14


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: MEDITEKS AD u stečaju
Place: Степановићево
Ad publication date: 07.02.2020
Sale date: 23.03.2020
Sale type: Auction
Beginning price: 3,617,776.49

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице „МЕДИТЕКС“ АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ САНИТЕТСКОГ И ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА, СТЕПАНОВИЋЕВО у стечају, Степе Степановића бр.111, Mатични број: 08249768, ПИБ: 100452933. Јавно надметање одржаће се дана 23.03.2020. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Подручна јединица за стечај у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр.10, V спрат, Нови Сад. Регистрација учесника почиње у 9:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник Предраг Стојковић
Contact phone: 065/683-8888
Contact e-mail: kancelarija.stojkovic@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014