Last database update: 22.01.2019 - 3:27


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЗАШТИТА
Place: Бор
Ad publication date: 13.04.2018
Sale date: 17.05.2018
Sale type: Auction
Beginning price: 1,071,328.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје (имовинска целина) ПОКРЕТНА И НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА КАО ЦЕЛИНА, и то: -1 Гаража, постојећа на к.п. бр 243 КО Бор I, ул. Кестенова, уписана у лист непокретности бр. 450 КО Бор I као број зграде 1, приземна, површине 20 м2, врста права: својина, облик својине: друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1, са правним статусом објекта: „објекат има одобрење за градњу“ и „за објекат није издата употребна дозвола“; -2 покретна имовина према спецификацији из Продајне документације: Опрема за видео надзор, канцеларијска опрема и инвентар, као и стражарске кућице; Јавно надметање одржаће се дана 17.05.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Повереник Саша Симић
Contact phone: 064/820-19-23
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014