Last database update: 07.12.2019 12:12


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ADRIACOOP а.д. у стечају
Place: Београд
Ad publication date: 28.11.2019
Sale date: 29.01.2020
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 413,699,616.00

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје је имовинa стечајног дужника и то : Правно лице – ГТТ ADRIACOOP а.д. у стечају Најважнија имовину стечајног дужника која се продаје у склопу правног лица представља: - сувласништво са уделом 27/100 идеалних делова на објекту у улици Милутина Миланковића бр. 23, блок 40д, Нови Београд, укупне нето површине 2.709,22 м2 који се налази на катастарској парцели број 1222/3 К.О. Нови Београд. Јавно отварање понуда одржаће се дана 29.01.2020. године у 12:00 часова на адреси Београд, улица Теразије број 31, М/С, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача.

Contact info

Contact person: стечајни управник Мирко Боровчанин
Contact phone: 011/3341-282
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014