Last database update: 19.11.2019 09:29


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИП Мајданпек
Place: Мајданпек
Ad publication date: 08.11.2019
Sale date: 18.12.2019
Sale type: Auction
Beginning price: 4,206,167.80

Ad documentBankruptcy information

Sale asset:

Предмет продаје : Продавница „Модна кућа“ (пословни простор трговине, површине 182 м2, број посебног дела 1 у приземљу објекта бр. 1 на к.п. бр. 341/3 КО Мајданпек, улаз бр.7), који се налази у улици Светог Саве бб, Мајданпек, уписана у лист непокретности 442 КО Mајданпек, држалац ИПМ доо Мајданпек , облик својине: друштвена, обим удела 1/1. Јавно надметање одржаће се дана 18.12.2019. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат „Симпо сала“. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 15 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до у 10:45 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: повереник Петар Личинић
Contact phone: 063/326-711
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014