.


Основне информације

Назив: Продаја покретне имовине
Место: Ниш
Датум продаје: 01.01.2024
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 9. Ст. 28/2022
Стечајни дужник: ALU HOLDING
Процењена вредност: 567.101,00 RSD


1
Датум уговора о продаји: 01.01.2024
WMC - 335.453,00
Процењена вредност: 567.101,00 RSD
Када пластична, запремина 40лит.
Алати разни (електрични, ручни, Акумулаторски, пнеуматски)
Штампач ХП 1010
Ручни електрични алати (бушилице, шрафилице)
Кутија за алате метална (за ручни алат, вишеделна, склопива)
Алат за гасно сечење (део комплета)
Кутија пластична за алат акумулаторски
Камена вуна ринфуз (део ролне)
Дихтунг лајсне за слагање лексана (тракасте, различити профили)
Пластика за разне термопрекидаче
Роло врата гаражна 3,5 х 3
Лепенка-кутије
Шамотне облоге за пећи за трупце
Температурне сонде-биметали
Арматура неонке за плафон (један штап)
Електромоторне склопке (разне врсте)
Фазонски комади канализациони (пластични)
Гумени каишеви и семеринзи (разни)
Шрафовска роба (поцинкована)
Осигурачи ножасти различите ампераже
Пљоснати вентили (ливени)
Одвајачи кондезата за пару (ливени)
Дихтунг гуме (различити пресек)
Спектометар са опремом
ТА пећ- керамичка облога (2 kw)
Дрвене комоде ниске (90х90х30)
Монитори
Рачунска машина
Сервер

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik