.


Basic information

Name: Продаја покретне имовине
Place: Ниш
Sale date: 01.01.2024
Number of sale items: 1
Number of sale items sold: 1
Sale state: ADVERTISED

Additional data

Bankruptcy case: 9. Ст. 28/2022
Bankruptcy case name: ALU HOLDING
Estimated value: 567,101.00 RSD


1
Sales contract date: 01.01.2024
WMC - 335,453.00
Estimated value: 567,101.00 RSD
Када пластична, запремина 40лит.
Алати разни (електрични, ручни, Акумулаторски, пнеуматски)
Штампач ХП 1010
Ручни електрични алати (бушилице, шрафилице)
Кутија за алате метална (за ручни алат, вишеделна, склопива)
Алат за гасно сечење (део комплета)
Кутија пластична за алат акумулаторски
Камена вуна ринфуз (део ролне)
Дихтунг лајсне за слагање лексана (тракасте, различити профили)
Пластика за разне термопрекидаче
Роло врата гаражна 3,5 х 3
Лепенка-кутије
Шамотне облоге за пећи за трупце
Температурне сонде-биметали
Арматура неонке за плафон (један штап)
Електромоторне склопке (разне врсте)
Фазонски комади канализациони (пластични)
Гумени каишеви и семеринзи (разни)
Шрафовска роба (поцинкована)
Осигурачи ножасти различите ампераже
Пљоснати вентили (ливени)
Одвајачи кондезата за пару (ливени)
Дихтунг гуме (различити пресек)
Спектометар са опремом
ТА пећ- керамичка облога (2 kw)
Дрвене комоде ниске (90х90х30)
Монитори
Рачунска машина
Сервер

Documents

No documents found.Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik