.


Основне информације

Назив: Продаја Виљушкара JUNGHEINRICH тип ТФГ-16 методом непосредне погодбе
Место: Бечеј
Датум продаје: 01.08.2011
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст 32/09
Стечајни дужник: ПИК БЕЧЕЈ ПИВАРА
Процењена вредност: 120.000,00 RSD


Виљушкар
Датум уговора о продаји: 01.08.2011
Прена-М Инжињеринг доо - 134.600,00
Процењена вредност: 120.000,00 RSD
Виљушкар

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014