Последње освежавање базе података: 19.04.2021 05:55


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ИНТЕРЛЕМИНД
Место: Лесковац
Датум објаве огласа: 13.01.2021
Датум продаје: 03.03.2021
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу решења Привредног суда у Лесковцу Посл.бр.9.Ст.13/2015, веза:Ст.бр.17/2015 од 20.10.2015. године, а у складу са чланoвима 131., 132., и 133., Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009 и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника: ИНТРЛЕМИНД а.д.-устечају ул. Симе Погачаревића бр.5.Лесковац ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Венцислав Ценић стечајни управник
Контакт телефон: 063 805 28 58
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014