Last database update: 19.04.2021 07:31


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИНТЕРЛЕМИНД
Place: Лесковац
Ad publication date: 13.01.2021
Sale date: 03.03.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Лесковцу Посл.бр.9.Ст.13/2015, веза:Ст.бр.17/2015 од 20.10.2015. године, а у складу са чланoвима 131., 132., и 133., Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009 и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника: ИНТРЛЕМИНД а.д.-устечају ул. Симе Погачаревића бр.5.Лесковац ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Венцислав Ценић стечајни управник
Contact phone: 063 805 28 58
Contact e-mail:
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014