Last database update: 02.02.2023 08:36


Basic information

Name: Друга продаја
Place: Чачак
Opening date: 15.11.2022
Number of sale items: 1
Number of sale items sold: 0
Sale state: FINISHED

Additional data

Bankruptcy case: Ст. 13/2021
Company name: VALLETTA
Estimated value: 89,673,420.00 RSD


Целина 1
Assets listEstimated value: 89,673,420.00 RSD
Мерач протока и количине млека
Циркулациона пумпа
Циркулациона пумпа
Балансна посуда
Плочасти хладњак млека
Резервоар за прихват млека
Резервоар за прихват млека
Хомогенизатор за млеко
Уређеј за прање резервоара
Циркулациона пумпа за ЦИП
Циркулациона пумпа за ЦИП
Резервоар за прање ЦИП
Посуда за припрему дезинфекционих средстава
Циркулациона пумпа
Резервоар за прихват млека
Дводелна судопера
Посуда за млеко
Посуда за млеко
Цевна инсталација у погону
Дупликатор вреловодни 05
Дупликатор вреловодни 06
Зидни лавабо
Циркулациона пумпа
Термо тунел
Пакерица флаша
Платформа за дупликаторе јогурта
Мембранска пумпа за јогурт
Цевасти задржач
Дупликатор вреловодни 01
Дупликатор вреловодни 02
Дупликатор вреловодни 03
Дупликатор вреловодни 04
Вреловодни дупликатори за јогурт - Пуфери
Качкаваљка
Дупликатор за сурутку 2
Дупликатор за сурутку 3
Када за пресованје баскије
Када за пресовање сира
Циркулациона пумпа за сурутку
Цевна инсталација у погону сира
Зидни лавабо
Дупликатор вреловодни
Платформа са степеништем
Плочасти стерилизатор
Дупликатор вреловодни 05
Дупликатор вреловодни 06
Дупликатор вреловодни 07
Бућкалица за маслац
Задржач температуре цевни
Цевна инсталација за сутлијаш
Клипна пумпа моно
Зидни лавабо
Машина за паковање моцареле у фолију
Помоћни сто
Машина за припрему и калуповање моцареле
Колица за транспорт сира
Колица за моцарелу са оцеђивачем
Полица са више етажа
Полица са више етажа
Када за сир покретна
Резервоар за млеко прихватни
Цевне инсталације
Сто за паковање сира
Машина за вакум паковање
Машина за загревање и паковање сира
Машина за рендање сира
Вишеетажна колица
Резервоари за прихват груша
Платформа са газиштем
Хомогенизатор и пастеризатор за млеко
Резервоари за млеко
Пумпа циркулациона
Пумпа циркулациона
Пумпа циркулациона
Резервоар за прихват сурутке
Линија филтрације
Циркулациона пумпа вреле воде
Сто прихватни покретни
Цевовод погона фете
Баштенска столица
Резервоар
Сто округли
Сто округли
Сталажа за зрење сира
Сталажа за зрење сира
Сталажа за зрење сира
Лабораторијски сто са судопером
Лабораторијски сто помоћни
Лабораториски сто помоћни
Кухињски елемет висећи
Кухињски елемент висећи
Хауба лабораторијска
Центрифуга лабораторијска
Термостат лабораторијски
Суви стерилизатор
Попоћни сто лабораторијски
Апарат за млеко
Решо електрични
Телефонски апарат
Комбиновани фрижидер
Фотеља радна
Резервоар спољашњи ЦИП
Пумпа циркулациона за ЦИП
Дезинфекциона баријера
Канцеларијски сто
Ормар ниски архивски
Ормар двокрилни архивски
Ормар касетни
Палетни виљушкар
Сталажа за зрење сира
Сталажа за зрење сира
Сто канцеларијски
Полица архивска
Штампач ласерски
Колица за фета сир
Испаривач
Дизел агрегат
Компресор за ваздух вијчани
Сушач ваздуха
Резервоар компримованог ваздуха
Базен ледене воде дводелни комплет
Базен ледене воде једноделни комплет
Компресор двоклипни
КОТЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ 2 КОТЛА СА КОМПЛЕТ ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
Цевна арматура са опремом
Омекшивач воде
Измењивач топлоте са две пумпе
Компресорски агрегат расхладни
Колица за димљење сира
Колица за транспорт сира
Боца за азот
Кухињски елемет са судопером
Кухињски елемент радни
Кухињски елемент са фиокама
Кухињски елемент
Комбиновани фрижидер
Клупа метална
Електрични систем пријаве и одјаве радника
Ормар гардеробни
Испаривач расладног система
Расхладни компресорски агрегати
Аксијални вентилатор
Клима уређај
Стуб расвета и видео надзора
Платформа са степеништем
Платформа са степеништем
Платформа са степеништем
Грађевинско земљиште изван грађевинског подручија
Објекат прехрамбене индустрије и производње пића - млекара
Пословни простор прехрамбене индустрије и производње пића - млекара
Помоћна зграда - портирница
Зграда прехрамбене и ндустрије и производње пића - хладњача
Зграда прехрамбене и ндустрије и производње пића - млекара
Базен ледене воде

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014