Last database update: 16.05.2022 11:58


Basic information

Name: Друга продаја путем јавног надметања
Place: Београд
Opening date: 09.11.2021
Number of sale items: 1
Number of sale items sold: 0
Sale state: ADVERTISED

Additional data

Bankruptcy case: Ст-523/2010
Company name: Ветеринарска станица Шид
Estimated value: 1,813,635.00 RSD


целина бр. 1
Cancelation date: 29.10.2021
Нико није откупио продајну документацију, нити упалтио депозит
Assets listEstimated value: 1,813,635.00 RSD
Породична стамбена зграда бр. 1 у Соту, Дунавска бр. 8
Зграда пољопривреде бр. зграде 2 , Дунавска бр. 8, Сот
2) Земљиште у грађевинском подручју у Соту, кат. парцеле бр. 238 (површине 16 а 48 м2) и бр. 239 (површине 3 а 23 м2) КО Сот, уписано у листу непокретности бр. 757 КО Сот, у друштвеној својини, на коме стечајни дужник има право коришћења

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014