Last database update: 26.01.2022 01:55


Basic information

Name: Продаја непокретности стечајног дужника методом јавног надметања
Place: Нови Сад
Opening date: 26.11.2021
Number of sale items: 1
Number of sale items sold: 0
Sale state: ADVERTISED

Additional data

Bankruptcy case: бр.Ст.36/2010
Company name: КУЛСКИ ШТОФОВИ
Estimated value: 60,489,971.00 RSD


целина 1
Assets listEstimated value: 60,489,971.00 RSD
Пословна зграда0.00 RSD
Пословна зграда 010.00 RSD
01 Надстрешница паркиралишта871,751.16 RSD
02 Кућа са пумпама са мазут215,862.19 RSD
03 Зграда влачене предионице са надстрешницом36,504,579.83 RSD
04 Радионица, котларница,трпезарија и развој17,995,434.66 RSD
05 Објекат Гаража1,883,605.19 RSD
06 Магацин сировина14,197,090.32 RSD
07 Надстрешница319,123.19 RSD
08 Хала Чешљаонице16,975,278.24 RSD
09 Надстрешница за бицикле373,607.64 RSD
10 Хала камгарн предионица са клима комором20,672,956.08 RSD
11 Трафо станица1,270,265.98 RSD
12 Хала Полукангарн Предионица10,199,488.57 RSD
13 Објекат припреме и ткачнице86,396,766.75 RSD
14 Влачена Предионица16,999,147.62 RSD
15 Бојачница и левијатан са објектом манипулације72,769,428.08 RSD
16 Сува и мокра дорада и ишиваона43,139,228.83 RSD
17 Анекс дораде4,373,284.99 RSD
18 Магацин готове робе44,459,309.16 RSD
19 Магацин хемикалија14,944,305.60 RSD
20 Димњак4,151,196.00 RSD
21 Резервоари за мазут415,119.60 RSD
22 Водоторањ4,670,095.50 RSD
23 Базен отпадне воде90,807.41 RSD
24 Ограда комплекса 429,648.79 RSD
25 Саобраћајнице1,656,327.20 RSD
27 Локал у Бечеју 3,060,406.98 RSD
26 Путеви и платои парцела 4277/34,372,766.09 RSD

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014