Last database update: 16.05.2022 12:09


Basic information

Name: Продаја непокретности стечајног дужника методом јавног надметања
Place: Нови Сад
Opening date: 26.11.2021
Number of sale items: 1
Number of sale items sold: 1
Sale state: FINISHED

Additional data

Bankruptcy case: бр.Ст.36/2010
Company name: КУЛСКИ ШТОФОВИ
Estimated value: 60,489,971.00 RSD


целина 1
Sales contract date: 13.12.2021
ЖИТО ТРЕЗОР ДОО - 60,489,971.00
Estimated value: 60,489,971.00 RSD
Пословна зграда
Пословна зграда 01
01 Надстрешница паркиралишта
02 Кућа са пумпама са мазут
03 Зграда влачене предионице са надстрешницом
04 Радионица, котларница,трпезарија и развој
05 Објекат Гаража
06 Магацин сировина
07 Надстрешница
08 Хала Чешљаонице
09 Надстрешница за бицикле
10 Хала камгарн предионица са клима комором
11 Трафо станица
12 Хала Полукангарн Предионица
13 Објекат припреме и ткачнице
14 Влачена Предионица
15 Бојачница и левијатан са објектом манипулације
16 Сува и мокра дорада и ишиваона
17 Анекс дораде
18 Магацин готове робе
19 Магацин хемикалија
20 Димњак
21 Резервоари за мазут
22 Водоторањ
23 Базен отпадне воде
24 Ограда комплекса
25 Саобраћајнице
27 Локал у Бечеју
26 Путеви и платои парцела 4277/3

Documents

No documents found.Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014