.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: NICOM - СТЕЧАЈНА МАСА
Place: Ниш
Ad publication date: 03.04.2015
Sale date: 27.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Имовинска целина бр. I – Зграда пословних услуга ''Ваздухопловаца'', Ниш: 1. Грађевински објекат, постојећи на КП бр. 12/3, уписан у лист непокретности бр. 1140 КО Ниш-Црвени крст: - Зграда број 1 - Зграда пословних услуга – површине у основи 651 m² (спратности По+Пр+Сп). Објекат има одобрење за употребу. 2. Опрема и инвентар, по спецификацији. Почетна цена имовинске целине бр. I на јавном надметању износи: 11.750.889,00 динара, Депозит: 4.700.355,60 динара. Имовинска целина бр. II - Опрема, инвентар и залихе према спецификацији. Почетна цена имовинске целине бр. II на јавном надметању износи: 2.427.122,00 динара, Депозит износи 970.848,80 динара. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 27.04.2015. године у 11:00 часова на следећој адреси: Стечајни управник Рајковић Братислав, ул. Максима Горког број 2, Ниш. Регистрација учесника почиње 2 сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09.00 до 10.50 часова, на истој адреси.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Братислав Рајковић
Phone: 063/456-438
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik