.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: INTER-EXPORT-ŠTRANGAR
Place: Бачки Моноштор
Ad publication date: 30.03.2015
Sale date: 15.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 10,000,000.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Грађевински објекти,земљиште,опрема и возила. Непокретности уписане у лист непокретности К.О: Бачки Моноштор бр.2940/ парцеле 1297-4756/, Укупне површине 1ха 07ари 43 м2: -чине их/управна зграда и производни погон са земљ. -покретна имовина по листама из продајне документације. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 15.АПРИЛА 2015. године у 13,15 часова на следећој адреси: 25000СОМБОР-ЧИТАОНИЧКА БР.17/РЕСТОРАН "ДОЛЧЕ ВИТА"/

Contact info

Contact person: СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОРАД ВЕЉОВИЋ
Phone: 065/477-1292
E-mail: milorad.lexfenix@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik