.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЕОЛ - СТЕЧАЈНА МАСА
Place: Ивањица
Ad publication date: 30.03.2015
Sale date: 27.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 7,506,800.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

- Стаклеиик у површиии од 4.064 м2, изграђен на к.п. бр. 6679 КО Дубље, уписан у лист непокретности бр. 1715 КО Дубље, својина приватна, обим удела 1/1. 0бјекат има одобрење за употребу. - Зграда пословпих услуга у површини од 46м2, изграђен на к.п. бр. 6679 КО Дубље, уписан у лист непокретности бр. 1715 КО Дубље, својина приватна, обим удела 1/1. Објекат има одобрење за употребу. - Објекат водопривреде-бушотииа термалне воде у површини од 4 м2, изграђен на к.п. бр. 6679 КО Дубље, уписан у лист непокретности бр. 1715 КО Дубље, својина приватна, обим удела 1/1 . Објекат има одобрење за употребу. - Пољопривредио земљиште укупне површине 3.04,75 ха, уписано у лист непокретности бр. 1715 КО Дубље, својина приватна, обим удела 1/1. - Опрема према спецификацији у прилогу продајне документације. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 27.04.2015.годнне са почетком у 11 часова на адреси : Железничка 37, у Горњем Милановцу, пословни простор - Локал број 8.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Андрејевић Јадранка
Phone: 064 / 211-7321
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik