.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: РИБОПРОДУКТ
Place: Пожега
Ad publication date: 27.03.2015
Sale date: 21.04.2015
Sale type: Direct negotiation
Value: 22,000,000.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

1. Целина бр. 1 која се састоји од: ОБЈЕКАТА РИБАРСТВА изграђених на кат. парцели бр. 1752/1 КО Пожега, као објекат 1,2 и 4, спратности приземље, површине 1093 м2 и објекат бр. 3 спратности приземље+спрат површине 2x129=258 м2. Објекти су уписани у лист непокретности бр. 1391 КО Пожега и имају употребну дозволу, катастарске парцеле бр. 1752/1, 1752/3 и 1752/4 КО Пожега, површине 4.726 м2. Минимална цена у коју улази и вредност опреме која се налази у објектима износи 22.000.000,00 динара. Депозит је 14.131.441,05 динара. Откуп документације за целину бр. 1 износи 40.000 динара. 2. Целина бр. 2 која се састоји од: КОМПЛЕКСА РИБЊАКА У СКРЖУТИМА кога чине: уливна грађевина са базенима површине 3186 м2, Мрестилиште површине 522 м2, Управна зграда површине 230 м2, Да би остварили право учешћа на заказаним преговорима потенцијални купци обавезни су да: бетонски канали, потпорни бетонски зид, темељи резервоара за кисеоник, прикључни далековод са стубном трафостаницом.Ова имовина није уписана (укњижена) у лист непокретности, али има грађевинску и употребну дозволу и тапију о власништву, катастарске парцеле бр. 2696/2 површине 10.767 м2 и катастарске парцеле бр. 2715/3 површине 3875 м2, лист непокретнсти 734 КО Скржути. Минималн цена 14.631.537,02 динара. Депозит 9.289.864,77 динара. Откуп документације за целину бр. 2 износи 40.000,00 динара.

Contact info

Contact person: Стечајни управник, Радомир Кубуровић
Phone: 063/602-029
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik