.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДП ''Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898'' у стечају
Place: Београд
Ad publication date: 25.03.2015
Sale date: 27.04.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

1 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СУШЕЊЕ И ПЕЛЕТИРАЊЕ РЕЗАНАЦА РЕПЕ; 2 ОДВАЈАЧ КАМЕНА СА ЕЛЕВАТОРОМ – 2 комплета; 3 КОНТИНУАЛНИ ДИФУЗОР СА НОСЕЋОМ КОНСТРУКЦИЈОМ; 4 ПЛОЧАСТИ ФИЛТЕР ТИПА ХЕРКУЛЕС – 2 комплета; 5 ЕЛЕКТРОМОТОРИ*; 6 ПРЕСЕ ЗА ЦЕЂЕЊЕ РЕЗАНАЦА – Stord – 2 комада; 7 ТЕСТЕРА ЗА МЕТАЛ; 8 РЕНДИСАЉКА; 9 СТРУГ ЧЕОНИ; 10 ЗАПРЕЖНА ПРИКОЛИЦА СА РУДОМ. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 27.04.2015. године у 11:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, трећи спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Contact info

Contact person: Повереник Мира Штављанин
Phone: 011 / 3340 105
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik