.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ИКОМ АД
Place: Суботица
Ad publication date: 23.03.2015
Sale date: 23.04.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 80,847,234.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Непокретна имовина стечајног дужника:  Пословна зграда за коју није утврђена делатност – производни погон са магацином одељење штампе и продавницом у улици Јована Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/4, бр.зграде 1, уписана у листу непокретности број 13902 КО Нови град, површине 2.326 м².  Пословна зграда за коју није утврђена делатност – управна зграда, у улици Јованана Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/7, број зграде 1, П+1, уписана у листу непокретности број 13902 КО Нови град, површине 175 м² у ЛН је уписано приземље, први спрат површине 175м² представља ванкњижно власништво стечајног дужника, укупна површина објекта је 350м².  Пословна зграда за коју није утврђена делатност – производна хала 2, у улици Јована Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/7, број зграде 2, уписана у листу непокретности број 13902 КО Нови град, површине 327 м².  Помоћни објекат у улици Јована Цвијића, постојећа на к.п.бр. 903/1, површине 50 м²,ванкњижно власништво стечајног дужника. Покретна имовина стечајног дужника:  Машине за штампање марке: Karl Deschwanden, тип BDM 3100, 2 комада.  Машина за премотавање марке Kuko, тип UR1F, година прозводње 1996 и клипсерица марке Techno Pack.  Машина за одмашћивање и машина за лепљење кеса  Боје за штампу по спецификацији у продајној документацији. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 23.04.2015. године у 12 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Привредни суд у Суботици, ул.Сенћански пут бр.1, други спрат, судница број 168 у присуству комисије за отварање понуда.

Contact info

Contact person: Повереник Драган Вигњевић
Phone: 063/585-592
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik