.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNATIONAL - стечајна маса
Place: Београд
Ad publication date: 16.03.2015
Sale date: 22.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 980,349,988.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Објекти у Београду, у улици Кнеза Вишеслава бр. 88, постојећи на к.п. 13516/1, уписани у Лист непокретности број 1963 КО Чукарица; Објекти у Београду, у улици Кнеза Вишеслава бр. 88, постојећи на к.п. 13516/4, уписани у Лист непокретности број 2402 КО Чукарица; Објекти у Београду, у улици Кнеза Вишеслава бр. 88, постојећи на к.п. 13514/2, уписани у Лист непокретности број 2402 КО Чукарица; Продуцентска и друга права стечајног дужника; Покретна имовина-канцеларијски намештај, опрема, инвентар и филмска реквизита. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 22.04.2015. године у 1200 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат.

Contact info

Contact person: Повереник Драган Перковић
Phone: 011/26-88-108; 063/301-721
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik