.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БРАЋА ЂОРЂЕВИЋ
Place: Суботица
Ad publication date: 13.03.2015
Sale date: 24.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 264,136.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

1. Градско грађевинско земљиште на локацији Мали Бајмок, Суботица (П= 28а 78м2), уписано у листу непокретности бр. 21639 К.О. Доњи Град, број парцела 33722/4, 33722/5, 33722/6 и 33722/7 са уделом 40/84 на свакој парцели. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ће се одржати дана 24.04.2015.године у 10:00 часова на адреси: Привредни суд у Суботици, Сенћански пут бр. 1.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Ћопић Бранка
Phone: 024 520 056, 065 572 00 37
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik